image
image
image
image
image
image
image
image

Vízrendezés Szabadhegyen

A négy településrészt érintő beruházás második elemeként megvalósult a Gyöngyvirág - Mozsár - Kopja utcai szakaszok csapadékvíz-elvezetése, és az útburkolat felújítása…

 

A városrészek csapadékvíz-elvezetése kiemelt prioritásként szerepel a város fejlesztési programjában. A győri önkormányzat még 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati felhívásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023 azonosítószámon, „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A pályázat elbírálása 2012 áprilisában megtörtént, az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a fejlesztés 90 százalékos, 280.314.089 forint európai uniós támogatás és 10 százalékos, 31.146.109 forint önkormányzati önerő mellett valósulhat meg. Mindezek mellett a győri önkormányzat további önerő biztosításával összesen 213.735.839 forintot fordít a kapcsolódó útépítésekre 2012-ben és 2013-ban.

 

A négy településrészt érintő beruházás második elemeként megvalósult Győr-Szabadhegy városrészben a Gyöngyvirág - Mozsár - Kopja utcai szakaszok csapadékvíz-elvezetése, illetve 100 százalékos önkormányzati forrásból az érintett szakaszok útburkolata is megújult 527 méter hosszúságban.

 

Borkai Zsolt polgármester kiemelt jelentőségűnek nevezte a négy városrészt is érintő nagyprojektet, mert annak segítségével újabb helyszíneken csökkenthetők a csapadékvíz okozta problémák. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat törekvése, hogy a lakóutcák folyamatos felújítása mellett a vízelvezetés is megfelelő legyen, és a győrieknek ne okozzon kellemetlenséget a hirtelen lezúduló csapadék sem. Ezt szolgálja az önkormányzat újabb sikeres Európai Uniós pályázata, és ezt szolgálták az elmúlt évek önerőből megvalósított beruházásai is.

 

Simon Róbert Balázs alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője rendkívül fontosnak tartja, hogy a városrészben idén is folytatódott a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, valamint megvalósult az érintett útszakaszok komplex felújítása is. Külön kiemelte, hogy a beruházás költségének közel felét az önkormányzat eredményes pályázata révén központi forrásból sikerült biztosítani. A képviselő jelezte, az ősszel egy következő ütem, a Lepke utca felújítása is megvalósul, és bízik benne, hogy a szabadhegyi vízrendezés a jövőben is folytatódik.

 

A korábbi években Győr-Szabadhegy városrész csapadékvíz-elvezető rendszerének több ütemben tervezett kiépítése során elsőként, 2007-2008. évben megépült a városrész csapadékvizeinek befogadójába, az Adyvárosi 1. számú tározótóba juttatását biztosító gerincvezeték és az olajleválasztó műtárgy, valamint az I/B ütem keretében a Pannónia utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése és útburkolatának felújítása. A II. ütemben 2009 során a Vak Bottyán utca csapadékvíz elvezetése oldódott meg, illetve útburkolat felújítás történt az utca északi szakaszán. A III. ütemben, 2010-ben a Traktoros utca valamint a Kopja és a Virág utcák egy-egy szakaszának csatornázása és az útburkolat felújítása valósult meg. Ennek közvetlen folytatásaként készült most el a IV. ütem keretében a Gyöngyvirág utca Lepke és Mozsár utcák közti szakaszának, a Mozsár utca Virág és Gábor Áron utcák közti szakaszának, illetve a Kopja utca Traktoros és Mozsár utcák közti szakaszának csatornahálózat kiépítése. A Gyöngyvirág utcában sor került a meglévő szennyvízcsatorna bontására és átépítésére ellentétes folyásiránnyal és folyásfenék átalakítással, mivel a családi házas ingatlanok szennyvízbekötéseit csak ezzel a megoldással lehet biztosítani. Az érintett utcákban megtörtént a csapadékvíz-elvezetés és az útburkolatok teljes körű kiépítése, valamint sok az indokolt helyeken a járdaszakaszok felújítása is.

 

A csatornahálózat-fejlesztési munkák kivitelezője a Kultúrmérnök Kft. volt, a munkák 134.205.830 Ft értékben 2012. október 25. és 2013. június 14. között zajlottak.

 

A projekt részeként a már átadott Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukcióján túl további két helyszínen zajlanak a fejlesztések: Már megtörtént Adyvárosban az 1. számú tározótó feliszapolódott, növényzettel benőtt mederfenék kotrása, a növényzet gyérítése valamint egy új műtárgy beépítése. A beavatkozásnak köszönhetően nőtt a tó tározó kapacitása, s a közeljövőben várhatóan itt is lezárulnak a fejlesztések. Kisbácsa városrészben a Külső-Bácsai út Csemete és Boglárka utca közti szakasza, Boglárka utca Külső-Bácsai út és Sövény utca közti szakasza, Sövény utca Boglárka és Csemete utca közti szakasza és a Szabadság utca 17-30. házszámok közti szakasz csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására kerül sor a projekt keretében, valamint az érintett területeken az útburkolat is megújul, mintegy 1300 méter hosszon. A projektnek köszönhetően növekszik a településrészeken a környezetbiztonság, javul a környezeti állapot, csökken a belvíz és helyi vízkárok veszélyeztetettsége, javul a felszíni vizek minősége, illetve a belterületre hullott csapadékvizet rendezetten és kártétel nélkül el tudják vezetni.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A projekt címe:                                       Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A projekt azonosító száma:                   NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

Kedvezményezett neve:                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:           9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                                  www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:                         Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet:                      Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Honlapja:                                                www.westpa.hu