image
image
image
image
image
image
image
image

Vízelvezetési fejlesztések Győr több városrészében

Több városrészt érintő probléma oldódik meg Győrben egy újabb sikeres pályázat eredményeként. Mérföldkőhöz érkezett a „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” című projekt: a napokban megkezdődik a munka a helyszíneken…

 

Borkai Zsolt polgármester kiemelt jelentőségűnek nevezte a projektet, hiszen a csapadékvíz elvezetési problémák visszatérő kellemetlenséget jelentenek egy-egy nagyobb esőzés után. Annak ellenére is több terület van még Győrben, ahol kezelni kell a problémát, hogy 2006 óta jelentős összegeket fordított az önkormányzat a problémás szakaszok számának csökkentésére. Borkai Zsolt a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, egy újabb sikeres pályázat révén több helyszínen oldódhat meg a vízelvezetés problémája. Hozzátette, az önkormányzat több mint kétszázmillió forintot fordít saját forrásból ezeken a területeken útfelújításokra, útépítésekre. A polgármester hozzátette, továbbra is keresik annak lehetőségeit, hogy ez a program folytatódjon.

 

A győri önkormányzat még 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati felhívásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023 azonosítószámon, a „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A pályázat elbírálása 2012 áprilisában megtörtént, az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a fejlesztés 280.314.089 forint európai uniós támogatás és 31.146.109 forint önkormányzati önerő mellett valósulhat meg. Mindezek mellett a győri önkormányzat további önerő biztosításával a kapcsolódó útépítésekre a 2012-ben és 2013-ban összesen 213.735.839 forintot fordít.

 

A projektnek köszönhetően növekszik a településrészeken a környezetbiztonság, javul a környezeti állapot, csökken a belvíz és helyi vízkárok veszélyeztetettsége, javul a felszíni vizek minősége illetve a belterületre hullott csapadékvizet rendezetten és kártétel nélkül el tudják vezetni.

 

Polgári István stratégiai csoportvezető kifejtette, a projekt keretében megtörténik Adyvárosban az 1. sz. tározótó feliszapolódott, növényzettel benőtt mederfenék kotrása, a növényzet gyérítése, valamint egy új műtárgy beépítése. A beavatkozásnak köszönhetően növekszik a tó tározó kapacitása. Szintén a projekt kapcsán megvalósul a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukciója. A mintegy 3,5 km hosszú csatornában eltávolítják a lefolyási viszonyokat jelentősen rontó vízi növényzetet, iszapkotrást végeznek, helyreállítják az elfajult mederszakaszokat, felújítják a meglévő műtárgyakat, ahol pedig szükséges újakat építenek.

 

Szabadhegyen a Gyöngyvirág, a Kopja és a Mozsár utca egy részében kiépítik a csatornahálózatot, Kisbácsán pedig a Boglárka, a Szabadság, és a Sövény utca egy részén orvosolják a vízelevezetési gondokat. Az érintett területeken az útburkolat is megújul.

 

A beruházás a tervek szerint 2013. május 31-ig tart, a projekt 2013. december 31-én zárul.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A projekt címe:                                       Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A projekt azonosító száma:                   NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

Kedvezményezett neve:                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:           9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                                  www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:                         Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet:                      Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Honlapja:                                                www.westpa.hu