image
image
image
image
image
image
image
image

Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Türr István utcai Bölcsőde fejlesztésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása az intézményben, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Emellett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

A projekt keretein belül megvalósul a homlokzati hőszigetelés, a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje és a hozzájuk kapcsolódó járulékos munkák. Az épület tetejére a megújuló energia hasznosítás érdekében egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) kerül kihelyezésre, mely háztartási kiserőműnek minősül, ami az áramfogyasztást optimalizálja.

A felújítás során projektarányos akadálymentesítés történik. Az akadálymentes WC a felújítandó épületrészben kap helyet. Az akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos önálló közlekedést tesz lehetővé.

 

A projekt keretein belül eszközbeszerzésre is sor kerül, hiszen a bölcsődei nevelési programba foglalt célok teljesülése érdekében minden nevelési területre kiterjedően változatos játszóeszközök beszerzése elengedhetetlen, mint például:

  • Különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő- konstruáló játékok, szabályjátékok, barkácsolás eszközei);
  • Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
  • Értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök);
  • Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök;
  • A természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok.

 

A bölcsőde helyiségeinek berendezése hiányos, elhasználódott állapotú, az igénybevevők létszámához mérten kevés, ezért szükség van a fenti játszóeszközökön kívül bútorok, tárolók, függönyök, különböző informatikai eszközök, valamint az udvarba fedett kerékpártároló, párakapu beszerzésére és telepítésére.

A különböző textíliák elkülönített tisztítása, mosása a jelenlegi háztartási gépek élettartamát rendkívül lerövidíti, meghibásodás esetén javításuk gyakran gazdaságtalan. Intézményi felhasználásuk indokolttá teszi a nagy teljesítményű ipari mosó és szárító gép alkalmazását, gőzölős vasaló, ipari szőnyegtisztító gép beszerzését.

Ezen felül a személyzet részére, illetve szükség esetén a gyermekek ételének melegítésére/hűtésére beszerzésre kerülnek energiatakarékos üzemeltetésű hűtőszekrények, fagyasztóládák, és mikrohullámú sütő is.

 

A Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg, a támogatás összege 46.612.942 Ft. A projekt megvalósításának időtartama: 2016.09.01. - 2016.12.31.