image
image
image
image
image
image
image
image

Tovább bővül az ipari park

A győri önkormányzat Iparterület fejlesztése és iparterületek elérhetőségének javítása Győrben című projektjére 1.122.514.827 forint támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. A fizikai befejezés tervezett napja: 2018. május 31.

 

A gazdasági telephelyek létesítése iránti igény Győrben a város gazdasági növekedésének köszönhetően egyre növekszik, a 191 hektáros területen elhelyezkedő Győri Nemzetközi Ipari Park napjainkra 100 százalékosan beépült, a további igényeket nem tudja kiszolgálni, vagyis bővítésre szorul. A projekt keretein belül zöldmezős iparterület-fejlesztés és kapcsolódó közlekedési fejlesztés valósul meg: az önkormányzat tulajdonában lévő Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. 19 hektáros területbővítése és az iparterület elérhetőségét segítő közúti infrastruktúra fejlesztése a Tatai út mentén. A fejlesztésre alkalmas, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft., mint konzorciumi tag által megvásárolt terület az ipari parktól délnyugatra helyezkedik el, a Tatai út és a sas-hegyi hulladékkezelő közé beékelődve. A meglévő ipari parki területekhez szervesen kapcsolódik, elhelyezkedése mind közművesítés, mind közlekedési kiszolgálás szempontjából is kedvező, emellett a vasúti fővonal, az M1 autópálya, a 81. sz. főút és a 813 sz. út közelsége is előnyös. A bővítéssel érintett terület alapinfrastruktúrájának kiépítése jelen projekt keretein belül tervezett (úthálózat, gáz, víz, csatorna, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények).

 

A projekt során megtörténik a közműfejlesztés: Ivó- és tűzivíz ellátás 1370 folyóméteren, szennyvíz elvezetés 1540 méteren, csapadékvíz elvezetés 1320 méteren, energia ellátás és közvilágítás 1450 folyóméteren, az iparterület úthálózatának kiépítése 1150 méteres hosszban.

 

Az önkormányzat a közlekedésfejlesztés keretében a következőket valósítja meg:

 

A Tatai út az Ipari Park és az AUDI gyár megközelítésének egyik legfrekventáltabb útja, mind a városközpont, mind pedig a 81. sz. főút irányából az egyik legjelentősebb. Ezt a körülményt nehezíti még a 81. sz. főút – Tatai úti csomópontban megjelenő Audi gyár irányú célforgalom műszakváltásoknál tapasztalható lökésszerű forgalmi terhelése. A normális napi átlagú forgalomáramlási adatok mellet a rövid csúcsidők kapacitás problémái miatt a csomópont közlekedés szolgáltatási színvonala elégtelen. Emiatt a projekt keretein belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a 81. sz. főút – Tatai u. – József A. út meglévő körforgalmú csomópontjának, valamint a Tatai útnak a körforgalom és a Hecsei út közötti szakaszára irányuló kapacitásbővítését kívánja megvalósítani (csomópontok belépő ágainak szélesítése, kilépő ág kapacitásbővítése osztályozó sávokkal, vegyes forgalmi sávok megszüntetése, szervizút kiépítése). A meglévő egyoldali, kétirányú kerékpárút a szabványnak megfelelő szélességben átépítésre kerül.

 

A projekt keretein belül a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 2,55 km.