image
image
image
image
image
image
image
image

Tiszta vizet a Dunába

Ma minden város arra törekszik, hogy minél hatékonyabban, és minél emberbarátibb módon óvja környezetét, csökkentse a szennyezések okozta károkat és fokozza a területén keletkezett hulladékok környezetbarát feldolgozását.
Győrben pozitív folyamat részesei lehetünk, mivel a környezetvédők- és a lakosság igényeire alapozva sikeresen elindult a szelektívhulladék gyûjtés, a nagyteherforgalmat lebonyolító közlekedés átszervezése, a közterületi tisztaság fokozása, a zöldterületek és a virágosítás intenzív fejlesztése. A - híresen jó minőségû - győri ivóvíz veszélyeztetését okozó talajszennyezés megelőzésére a város célul tûzte ki, hogy a területén és a közvetlen környezetében lévő településeken, pár éven belül 96-98 %-ra kívánja növelni a csatornabekötéseket.

A kiemelt környezetvédelmi célok között szerepel, hogy a helyi szennyvíztisztító olyan magas technológiai színvonalat érjen el, hogy a "visszaengedett víz" a Mosoni-Dunába már közel 98 %-os tisztítással kerüljön.

Ennek a környezetbarát elvárásnak csak úgy tud megfelelni a város, hogy korszerû, EU szabványnak is megfelelő technológiával befejeződik a városi szennyvíztisztító építése. A természetes élővíz védelmén túl a környéken élők és a környezetvédők régi igénye is megvalósul, mivel a beruházás technológia körülményei megszüntetik a korábbi bûzhatást, illetve lehetővé teszik a szennyvízben lévő szerves anyagok természetes úton történő újrahasznosítását, azaz komposztálását. Ebben az esetben, természetesen nem olyan "nyitott" komposztálási módról van szó, amit már egyre többen megtapasztaltak a családi házas területeken, hanem - a csővezetékes szállítást is magában foglaló - teljesen zártrendszerû folyamatról. Az úgynevezett biofilter technológia beiktatásával, olyan bûzmenetes "végtermék" készül, amely természetes komposztként visszakerülhet a mezőgazdasági termelés körforgásába. A szennyvíztisztító befejezésének - az előzőekben említett környezetbarát technológiát is magában foglaló - beruházása olyan minőségi követelményeknek is megfelel, hogy az Európai Unió az ISPA programján belül támogatásra érdemesnek ítélte. A pénzügyi finanszírozáshoz az EU 50% támogatást biztosít, így a fenntartható fejlődés érdekében újabb pozitív lépéssel gazdagodhat a város. A szennyvíztisztító komplex része a már említett zárt technológiájú komposztáló, amely a Likócs utáni külterületi részen kerül megépítésre. Ez a beruházás, a városrészben élők lakhatási minőségét egyáltalán nem változtatja meg és városképileg, sem szaghatást illetően semmilyen módon nem rontja a környezet terhelését. Az EU támogatás odaítélése során is kiemelt figyelmet kapott, hogy a megvalósítás semmilyen környezetszennyezéssel nem terhelheti a közeli lakókörzetet, tehát ennek tudatában került kijelölésre a terület.


Az Önkormányzat alapvető célja, hogy a beruházás folyamán a lakosság megfelelő módon tájékozódhasson a tervekről, az egyes munkafázisokról, ezért - a helyszínen - több alaklommal nyílt napot szervezünk, amikor mindenki, mindent megnézhet, és minden kérdésre szakszerû választ kaphat.
A közvetlen személyes kapcsolaton túl, levélben, telefonon és e-mail-ben is lehet kérdéseket feltenni, véleményt eljuttatni.