image
image
image
image
image
image
image
image

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 34 millió Ft vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatást nyert el a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című támogatási konstrukció keretein belül a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a győri járásban” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0014 kódszámú projekt megvalósítására.

A projekt megvalósításának időtartama: 2015. április 1. – 2015. október 31.

 

Külső projektmenedzsment: Arrabona EGTC, szakmai megvalósító: VANIN Kft. és a Határ Menti Innovációs Kft. (közbeszerzésen kiválasztva).

 

 

A projekt háttere, célkitűzései

 

A projekt célja, hogy olyan fenntartható és a járás egészét érintő együttműködés alakuljon ki a győri járáshoz tartozó települési önkormányzatok és a helyi önkormányzati intézményei, valamint a civil és gazdasági szereplők között, mely a helyi esélyegyenlőségi programokban foglalt társadalmi felzárkóztatás minél hatékonyabb megvalósulását szolgálja a járásszékhely önkormányzat koordinációs tevékenységének köszönhetően. A cél egy olyan járási szintű koordináció megalapozása és működtetése, mely az ad hoc, sokszor nem a helyi igényekre és területi tőkére épülő aktivitásokkal szemben hosszú távra megalapozott térségfejlesztési partnerséget képes építeni az önkormányzati és különböző munkaerő-piaci szereplők bevonásával – a társadalmi befogadás fokozott figyelembevételével.

 

A projekt hathatósan elősegítheti járási szinten a Helyi Esélyegyenlőségi Programok intézkedési tervében megfogalmazott teendők megvalósítását. Fontos feladat a járás összes részvételi szándékát kifejező településére vonatkozóan a tevékenységek összehangolása és koordinálása, ezzel pedig az esélyegyenlőség javítása járási szinten.

 

A projekt eredményeként létrejövő járási szintű Esélyteremtő programterv olyan demográfiai, egészségügyi, szociológiai és gazdasági jellegű problémákra vázol fel gyakorlati megoldásokat, amelyek a járáson belül merültek fel, több település együttműködését igénylik, és megoldásukkal az egész térség életminősége érezhetően javulhat.

 

A projekt során a járás több önkormányzatának, nemzetiségi önkormányzatának, egyházainak, civil szervezeteinek és a járási gazdasági szereplőinek együttműködését alapozzuk meg, létrehozzuk az egyeztetés fórumait és megkötésre kerülnek olyan együttműködési megállapodások, amelyek az intézkedési tervek megvalósulásának biztosítékaként szolgálhatnak.

 

A projekt eredményeként megvalósuló intézkedések:

-          A járási önkormányzatok, intézmények, gazdasági szereplők, civilek, oktatási intézmények és egyházak együttműködésének elindítása.

-          A járási szintű Felzárkóztatási Kerekasztal egy rendszeres fórumot jelent a szereplők közötti párbeszédéhez.

-          Elkészül a járási szintű Esélyteremtő Programterv, amely magába foglalja az egész járást érintő intézkedések bemutatását és megvalósításának módszertanát, ütemezését.

 

Az intézkedések hatásaként a 2014-2020 közötti programozási időszakban hosszú távú együttműködés alakul ki az érintett önkormányzatok és társadalmi szervezetek között. Olyan sikeres, valamint fenntartható helyi és járási esélyegyenlőségi fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek összefogás hiányában a kellő hatást nem el érhetnék. A problémák komplex kezelésének hatására javulhat a partnerségben résztvevő önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások állampolgárok által észlelt minősége és hatékonysága, javul az önkormányzatokba és tágabb értelemben a közigazgatási szervekbe vetett bizalom.

 

 

A projekt fő tevékenységei:

 

1. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése, járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására:

 

A járási felzárkózási kerekasztal legfőbb feladata a térségben tervezett intézkedések és fejlesztések összehangolása. Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása, működtetése járási szinten (szervezés, koordináció, a program technikai feltételeinek biztosítása stb.). A tevékenység keretében a pályázati vállalásoknak megfelelően 4 db együttműködési megállapodás kerül megkötésre. Az együttműködési megállapodások szereplői lehetnek a járási civil, gazdasági szereplők, az egyházak, valamint az önkormányzatok és intézményeik.

2. 6 db kerekasztal és 8 db rendezvény megtartása az „Esélyteremtő-programterv” disszeminációja érdekében

 • Projektindító találkozó a partner önkormányzatok és a potenciálisan bevonandó civil és egyházi szervezetek képviselőinek részvételével, interaktív műhelymunka
 • „Munka-lehetőség” rendezvénysorozat
  • Hátrányos helyzetűek és fogyatékosok foglalkoztatásának bővítése
  • Az oktatási és szakképzési programok
  • Nők munkaerő-piaci visszatérésének támogatása
  • Járási szintű területi együttműködés segítő együttműködési megállapodások bemutatása, ünnepélyes aláírása
  • Zárórendezvény

A záró rendezvény célja a projekt eredményeinek prezentálása mind a projektben résztvevők, mind a tágabb nyilvánosság felé. A záró rendezvényen bemutatjuk a projekt megvalósításának szakaszait, azok elvárt eredményét. A járási szintű Esélyteremtő Programterv részletes megismerésére is mód nyílik.

3. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében.

 • Szakmai nap – időskorúak informatikai alapkompetenciáinak fejlesztése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében egy szakmai nap, amelynek célja a modern infokommunikációs megoldások bemutatása az idősek számára, interaktív módon, kipróbálási lehetőséggel, tanácsadással.

 • Jövőépítők – fiatal diplomások munkahelyhez jutásának támogatása

Egy komplex intézkedési terv megvalósítása műhelymunkával támogatva. Az intézkedési terv célja az innovációs potenciál megerősítését, főként start-upok létrehozását támogató környezet megteremtése. E tekintetben a Széchenyi István Egyetemmel, és jelenleg is a városban működő technológiai start-upokkal történő szoros együttműködés jelentheti a kiinduló alapot.

 

Együttműködési megállapodás keretein belül partnerségi viszony kialakítása a következő szervezetekkel:

 • Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
 • Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet

 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kóródi Csilla projektmenedzser
9021 Győr, Városház tér 1.
Tel.: 96/500-134
E-mail: csilla.korodi@gyor-ph.hu
Honlap: www.gyor.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kóródi Csilla projektmenedzser

9021 Győr, Városház tér 1.

Tel.: 96/500-134

E-mail: csilla.korodi@gyor-ph.hu

Honlap: www.gyor.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu