image
image
image
image
image
image
image
image

Stratégiai zajtérkép

Bevezetés


A környezeti zaj értékeléséről és kezelésésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerint a 100 000 főnél több lakosú városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. A jogszabály értelmében a földművelésügyi miniszter kijelölése alapján a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. készítette el Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérkép megújítását. A stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv elkészítésével Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vibrocomp Kft.-t bízta meg.

 

Legfőbb célkitűzés a Győrben élő lakosság, illetve az itt működő vállalkozások folyamatos tájékoztatása a környezetüket érintő zajállapotokról, közvetve a környezettudatosság erősítése a napi tevékenységükben.

 

Módszertan

A 25/2004. (X.20.) Miniszteri rendelet szabályozza részletekbe menően a stratégiai zajtérképek elkészítési módszertanát. A rendelet szerinti zajtérképet Lden és Léjjel zajjellemzőkre kell készíteni. Az Lden egy olyan zajjellemző, mely a teljes napi zajterhelésre vonatkozik, az Léjjel pedig az éjszakai időszak zajterhelésére.

A stratégiai zajtérképezés során kétféle zajtérkép készül:


1. Zajterhelési zajtérkép

2. Konfliktustérkép (a zajterhelési térkép és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj megítélési szintje, valamint a zajforrásra vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja Lden és Léjjel értékekre)

A zajtérképet az önkormányzat közigazgatási területén lévő

- közutakra,

- vasutakra,

- repülőterekre,

- üzemi létesítményekre külön-külön kell elkészíteni.

A stratégiai zajtérkép készítéséhez az alábbi adatokat kell felhasználni:

- egyéb közlekedési létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott forgalmi adatokat,

- üzemi létesítmények üzemeltetői által szolgáltatott jogszabályban meghatározott adatokat,

- érintett lakosság számának meghatározásakor az önkormányzat népesség-nyilvántartásából származó hivatalos adatokat,

- helyi közutaknál az önkormányzat által is végezhető forgalomszámlálási adatokat.

 

A zajtérképek készítése során tényleges helyi zajmérésekre nem kerül sor!

 

A stratégiai zajtérkép megjelenítési formája:

- a zajjellemzők zajterhelési zajtérképen történő bemutatása különböző színű, 5 dB-es zajszintgörbék alkalmazásával,

- stratégiai küszöbértékek túllépése mértékének megadása a konfliktus térképen történő, különböző színű, 5 dB-es vagy ennél nagyobb felbontású zajszintgörbék megadásával,

- az érintett lakosság számának és az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számának konfliktustérképen történő táblázatos meghatározásával.

 

A stratégiai zajtérképet az egyes zajforráscsoportokra 4 m-es értékelési magasságra, 5 dB-es zajszinttartományokra, az Lden és Léjjel zajjellemzőkre külön-külön kell elkészíteni.

 

Győr Megyei Jogú Város zajtérképe

Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének megújítását tartalmazó dokumentációja a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a 7430-4/2018 iktatószámú levelében jóváhagyásra került.

Győr Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének szöveges munkarésze letölthető innen.

Zajcsökkentési intézkedési terv

A stratégiai zajtérkép képezi az alapját az intézkedési terv elkészítésének.

Az intézkedési tervben kell meghatározni azokat a zajcsökkentési vagy más, a zaj elleni védelmet célzó műszaki, szervezési településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket, amelyekkel megakadályozható a zaj növekedése  azokon az önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő vagy védelemre szánt területeken, ahol a zajjellemzők megfelelnek a következő stratégiai küszöbértékeknek vagy nem haladják meg azokat:

- üzemi létesítmény esetén Lden = 46dB, Léjjel = 40 dB

- közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.

Azokban az esetekben, ha a küszöbérték meghaladja a határértéket az intézkedési terv 5, illetve 10 éves időtávra készül annak függvényében, hogy az egészségügyi határértéket az adott zajjellemző milyen mértékben haladja meg.

A minél hatékonyabb, hosszú távú beavatkozások meghatározása érdekében a lakosság észrevételeire is számítunk!

Győr Megyei Jogú Város zajcsökkentési intézkedési tervének tervezete innen letölthető!

 

 

Győr interaktív stratégiai zajtérképének használata

Győr Megyei Jogú Város interaktív stratégiai zajtérképe ide kattintva érhető el.

A különböző típusú információkat tartalmazó térképeket külön rétegként jeleníti meg a rendszer. A látogatók a „Zajtérképek” című menüpont alatt tudnak váltani a különböző rétegek között (ipar, közút, vasút; illetve zajterhelési- vagy konfliktustérkép).

Fontos tudni, hogy egyszerre a több zajforrás (pl. ipar és vasút) együttes „bekapcsolása” nem lehetséges, mivel a stratégiai zajtérkép éves átlagos értékeket mutat és a különböző zajforrásokból származó értékek nem adódnak össze.

A stratégiai zajtérkép 1:10000 léptékig nagyítható.

A „Jelmagyarázat” ablakban találja a zajtérképen megjelenő színskálákhoz rendelt értékeket, melyek segítségével leolvasható az adott terület zajszennyezettsége.

A „Címkeresés” gomb megnyomása után megjelenő ablakba kell megadni a keresendő cím adatokat. Nem szükséges pontos címet megadni a rendszer utcanévre, vagy csak utcanév töredékre is tud keresni. A Keresés gomb megnyomása után a rendszer felsorolja az első 5 találatot. A megfelelő találatra kattintva a rendszer 10 000-es nagyításban a keresett címet a képernyő közepére helyezi.

A „Megtekintés” menü alatt található az „Áttekintő térkép bekapcsolása” funkció mellyel az esetleg kikapcsolt  áttekintő térkép ablakot lehet ismét megjeleníteni.