image
image
image
image
image
image
image
image

Rendbe tették a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyást

Az elmúlt évek területfejlesztései és beépítési viszonyai indokolttá tették, hogy a városrészek csapadékvíz-elvezetése kiemelt prioritásként szerepeljen a város fejlesztési programjában. A győri önkormányzat még 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati felhívásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023 azonosítószámon, a „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A pályázat elbírálása 2012 áprilisában megtörtént, az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a fejlesztés 90 százalékos, 280.314.089 forint európai uniós támogatás és 10 százalék, 31.146.109 forint önkormányzati önerő mellett valósulhat meg. Mindezek mellett a győri önkormányzat további önerő biztosításával a kapcsolódó útépítésekre a 2012-ben és 2013-ban összesen 213.735.839 forintot fordít.

 

A négy településrészt érintő beruházás első elemeként a projekt kapcsán megvalósult a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukciója. A mintegy 3,5 km hosszú csatorna rekonstrukciós munkái során, megvalósult a mederben található, a lefolyási viszonyokat jelentősen rontó vízi növényzet eltávolítása, iszapkotrás, az elfajult mederszakaszok helyreállítása, valamint a meglévő műtárgyak felújítása és újak építése. A beavatkozás következtében javult a meder vízelvezető képessége, csökkent a meder gyors újranövényesedésének esélye, a kitermelt iszap helyére szabad tározó kapacitás került. A munkát a Kultúrmérnök Építőipari és Kereskedelmi Kft. végezte bruttó 50,3 millió forintos áron, melyből az Európai Uniós támogatás összege 42,7 millió forint, a fennmaradó részt az Önkormányzat önerőből finanszírozta.

 

Szabó Jenő, a terület önkormányzati képviselője az elvégzett munkálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, a vízfolyás rendbetételére nagy szükség volt, hiszen a korábbi nagy esőzések idején a csapadékvíz komoly gondokat okozott a területen. Az idei tavasz már bebizonyította, hogy a munka eredményes volt, hiszen a korábbi kritikus pontokon idén már nem jelentkezett a probléma. A fejlesztés ezért nagymértékben hozzájárul a városrész élhetőségének további javításához.

 

Kara Ákos országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a csapadékvíz elvezetés kérdése sok területen, így nem csak Győrben, de a Győr környéki településeken is fontos, ezért arra törekednek, hogy minél több hasonló jellegű beruházás valósulhasson meg.

 

A projekt részeként további 3 helyszínen zajlanak a fejlesztések:

 

A projekt keretében már megtörtént Adyvárosban az 1. sz. tározótó feliszapolódott, növényzettel benőtt mederfenék kotrása, a növényzet gyérítése, valamint egy új műtárgy beépítése. A beavatkozásnak köszönhetően nőtt a tó tározó kapacitása.

 

Szabadhegyen folytatódik a csatornahálózat kiépítése, a projekt keretében jelenleg is zajlanak a munkálatok a Gyöngyvirág, a Kopja és a Mozsár utca egy részében. Az érintett területeken az útburkolat is megújul.

 

Kisbácsa városrészben a Külső-Bácsai út Csemete és Boglárka utca közti szakasza, Boglárka utca Külső-Bácsai út és Sövény utca közti szakasza, Sövény utca Boglárka és Csemete utca közti szakasza, Szabadság utca 17-30. házszámok közti szakasz csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására kerül sor a projekt keretében.

 

A projektnek köszönhetően növekszik a településrészeken a környezetbiztonság, javul a környezeti állapot, csökken a belvíz és helyi vízkárok veszélyeztetettsége, javul a felszíni vizek minősége illetve a belterületre hullott csapadékvizet rendezetten és kártétel nélkül el tudják vezetni.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A projekt címe:                                       Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A projekt azonosító száma:                   NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

Kedvezményezett neve:                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:           9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                                  www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:                         Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet:                      Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Honlapja:                                                www.westpa.hu