image
image
image
image
image
image
image
image

Pszichoszociális Központ működik Győr-Újvárosban

A Pszichoszociális Konzultációs Központ működése 2017. augusztus 1-jével megkezdődött. A központ működtetését a Szt. Cirill és Methód Alapítvány végzi a Kossuth Lajos u. 63. szám alatt. A Központ a „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program” című, TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú Projekt keretében 2020. augusztus 31-ig működik.

 

Ez idő alatt folyamatosan fogadja az szociális városrehabilitáció által érintett szegregált, illetve szegregációval veszélyeztetett területről az önkéntesen és anonim módon érdeklődő ügyfeleket. A Pszichoszociális Központ szorosan együttműködik az Újvárosi Családsegítő Központtal. Feladata az akcióterületen élő lakosság számára integrációs és reintegrációs szolgáltatások nyújtása, a szenvedélybetegek segítése, továbbá olyan prevenciós tevékenységek végzése, amely által a szenvedélybetegségek és a normaszegő magatartások kialakulási esélyei csökkenthetők. A Központ egyéni és csoportos szolgáltatásokat is nyújt, valamint a hozzátartozók segítése, bevonása a segítésbe is feladata.