image
image
image
image
image
image
image
image

Óvodabővítés

Óvodabővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása Győr-Ménfőcsanakon...

Pályázati program megnevezése:
            Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2008-5.3.1/2/2F)
            Regisztrációs szám: NYDOP-5.3.1/2/2F2008-0005

Projekt megvalósulási időtartama: 2009.06.01 – 2010.09.30.
Partnerek: -

Pályázat tartalma, célja:

A projekt fő célja a győr-ménfőcsanaki óvoda jelenleg szétszórtan elhelyezett funkcióinak egy épületbe való összefogása, a környezet biztonságosabbá tétele a gyermekek számára, a dolgozók számára a kiegészítő helyiségek építése, a beteg gyerekek kezelésére elkülönítő szoba kialakítása, továbbá a foglalkoztató szobákhoz tartozó gyerekvizesblokkok számának és elrendezésének optimalizálása. A felújítási munkálatok során komplex akadálymentesítés valósul meg az esélyegyenlőség érdekében.

A projekt megvalósítása elsősorban a Győr MJV települési közoktatási-esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott célok megvalósításában jelent fontos szerepet. Az esélyegyenlőségi terv a településen élő hátrányos helyzetű (HH) valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű (SIN) gyermekek/tanulók esélynövelését hivatott szolgálni. Jelen projekt hozzájárul ezen gyermekek/tanulók  megkülönböztető elhelyezésének megszüntetéséhez és az integrált oktatás megvalósításához.

A város oktatáspolitikai célkitűzése, hogy elérje az integráció azt a szintet, amelyen az egy osztályban tanuló SNI tanulók száma nem több mint 12%, felszámolva ezzel a területi egyenlőtlenségeket.

A pályázat kétfordulós, az első fordulós előzetes támogatási döntéssel rendelkezik. Jelenleg a projektfejlesztési szakasz zajlik, a második fordulóra történő benyújtás várható időtartama: 2009. július vége. Támogatási szerződés a 2. fordulót követő pozitív bírálat esetén lesz. A támogatási szerződés várható időpontja: 2009. október

A kivitelezés megkezdésnek tervezett időpontja: 2009. október 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt címe: Óvodabővítés és komplex akadálymentesítés Győr-Ménfőcsanakon
Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.3.1/2./2F-2f-2009-0007
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu 
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. www.vati.hu 
Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.