image
image
image
image
image
image
image
image

Nagyszabású óvodabővítés Ménfőcsanakon

Megkezdődött a Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK Horgas utcai óvodai egységének kivitelezése, amely 130 gyermek nevelését tudja majd ellátni…

A jelentős óvodabővítő beruházás egyrészt önkormányzati forrásból, másrészt pedig a Nyugat-dunántúli Operatív Programban meghirdetett Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében nyert pénzből („Óvodabővítés és komplex akadálymentesítés Győr-Ménfőcsanakon (NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0007)” című projekt) valósul meg.

Simon Róbert Balázs alpolgármester 2010. február 25-én elmondta, az elmúlt 10-15 évben rengeteg fiatal család költözött Győr-Ménfőcsanakra, ezért vált szükségessé az óvodai férőhelyek bővítése a településrészen.

Az alpolgármester kifejtette, NyDOP pályázati felhívása 2007-ben jelent meg, önkormányzatunk 2008-ban nyújtotta be pályázatát, amelyben akkor még két csoportszobával történő bővítés szerepelt A pályázati felhívás két fordulós volt, 2009. augusztusában lehetett a második fordulóra beadni a projektet, ezután 2009. novemberében született meg a döntés a támogatásról - a támogatási szerződés aláírására 2010 januárjában került sor. Hozzátette, az időközben eltelt másfél év alatt további igények merültek fel a kapacitás bővítésre, ezért önkormányzatunk további forrást biztosított plusz két foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek számára 192 millió forint értékben.

A támogatás 135.402.878.- forint, a pályázati projekthez a város 15.044.764 forint önrésszel járul hozzá, valamint további 192 millió Ft saját résszel kiegészítve valósítja meg a komplex óvodafejlesztést. Az önkormányzati rész tehát mintegy 207 millió forint összesen.

Gangl András a terület önkormányzati képviselője kiemelte, a 2009-es évet óvoda nyitásával zárta a településrész, a 2010-es évet pedig óvodaépítéssel kezdi. Hozzátette, örömteli az a tény, hogy ilyen nagy szükség van az óvodai férőhelyekre, amely azt mutatja, hogy Ménfőcsanakon milyen sok gyermek él.

A tervező Czepek és társa építész iroda részéről Czepek Gyula mutatta be a beruházást, amelynek keretében történik meg a meglévő épület teljes felújítása, az óvoda négy új foglalkoztatóval való bővítése a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel együtt, melyből két foglalkoztató és kiegészítő helyiségei a város által biztosított pályázaton kívüli saját forrásból valósulnak meg.

A projekt keretében továbbá megvalósul a víz-, szennyvízcsatorna, a gázellátás és a villamoshálózat szükségszerű átépítése, csatlakoztatása, új és mozgássérült parkolók kialakítása, valamint a csoportszobák, irodahelyiségek, logopédiai foglalkoztató helyiség, öltözők, mosdók bútorzatának cseréje, korszerűsítése, a játszóudvar kialakítása, az épület komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése és oktatási, nevelési eszközök beszerzése. Az új óvoda megnyitására 2010. augusztusában kerülhet sor.

A projektindító rendezvény képei:A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt címe: Óvodabővítés és komplex akadálymentesítés Győr-Ménfőcsanakon
Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.3.1/2./2F-2f-2009-0007
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu 
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. www.vati.hu 
Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.