image
image
image
image
image
image
image
image

Modern természettudományos laborok a Révaiban

Korszerű laborok segítik a győri oktatást

 

A Révai Miklós Gimnáziumban elkészült, a legmodernebb technikákat felsorakoztató természettudományos laboratóriumok a győri diákság fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi jártasságát segítik.

 

„A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban” elnevezésű európai uniós projekt záró rendezvényén avatták fel az elkészült laboratóriumok névadójának, Dr. Winter Ernőnek az emléktábláját. A program keretében kialakítottak egy 38 és egy 20 fő befogadására alkalmas, a XXI. századi követelményeknek megfelelő természettudományi laboratóriumot. A korszerűen felszerelt termek, az előkészítő terem, a beszerzett eszközök lehetőséget adtak a 11 együttműködő általános iskola diákjainak és a révais tanulóknak, hogy ne csak elméletben, de gyakorlatban is bepillantsanak a fizika, a kémia, a biológia és a földrajz rejtelmeibe.

 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester a projekt zárásával kapcsolatban elmondta, a Révai Gimnázium mindig is a győri oktatás egyik legnívósabb intézménye volt, a sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően pedig tovább emelkedhet az itt folyó természettudományos képzés színvonala. Kiemelte, a labor a pályaorientáció szempontjából is fontos szerepet tölt be a győri oktatásban. A polgármester hangsúlyozta, ma már nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, de a város nem engedi el az intézmények kezét, és a jövőben is keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel Győr fiataljainak nevelési, oktatási körülményeit még színvonalasabbá tudja tenni.

 

Telekes Annamária a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületének tanügyigazgatási referense hangsúlyozta, a győri önkormányzat és az intézményfenntartó központ között példás együttműködés jött létre, amelynek gyümölcsöző eredménye jól látható a mai projektzáró rendezvényen is. „Ami a legfontosabb, hogy a közös gondolkodásból a gyerekek profitálnak a legtöbbet.”

 

Baráth Lászlóné projektmenedzser kifejtette, a projekt keretében többek között módszertani képzések valósultak meg általános és középiskolai tanárok részvételével, tanári kézikönyveket és munkafüzeteket fejlesztettek ki kémia, fizika biológia, földrajz tantárgyakból a 7-12. évfolyam számára, illetve közép és emelt szintű érettségihez kapcsolódóan. A kísérletek digitális rögzítése lehetővé tette, hogy azok a diákok is megtekinthessék a labor honlapján illetve a youtube-on, akik nem vettek részt ezeken gyakorlatokon. A laboratóriumi foglalkozásokra jelentkezést segíti a program keretében kifejlesztett elektronikus labornapló is. A program keretében műhely-foglalkozásokat, szakmai klubokat, illetve disszeminációs konferenciát is rendeztek.

 

Az elmúlt tanévben 330 óra laboratóriumi foglakozáson vettek részt az együttműködő iskolák tanulói és több mint 44 órát töltöttek a természettudományi laboratóriumban a Révais diákok. A projekt fenntartási ideje 5 év, melynek keretében évente 15-15 órát kell az általános iskoláknak teljesíteni és 44 órát a Révai Gimnázium diákjainak.

 

A győri önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében nyert „A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban” című projekt keretében megvalósuló természettudományos oktatás korszerűsítésére. A 100%-ban támogatott program közel 345 millió Ft-ból, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projektet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületével közösen, konzorciumban valósította meg.

 

Korábban írtuk:

 

Birtokba vették az általános iskolás diákok a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium új természettudományos laboratóriumait, ahol a TÁMOP-os program keretében a révaisokon kívül kilenc győri és két Győr környéki iskola tanulóinak is tartanak a modern környezetben izgalmas fizika, kémia, biológia és földrajz órákat.

 

Két természettudományos laboratóriumot hoztak létre a Révai Miklós Gimnáziumban, melyben a fizika, kémia és biológia szaktantárgyak oktatása modern technológiával, és a korszerű pedagógiai szemléltetés igényének megfelelően valósulhat meg. A laborok berendezései ellenállnak a savak, lúgok maró hatásainak. A termekben vegyifülke is található, illetve informatikai eszközökkel is felszereltek. A két labor közötti előkészítőben a vegyszerraktár is helyet kapott és a pályázati kiírásnak megfelelően új kistanárit is kialakítottak.

 

A beruházás „A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnázium és Kollégiumban” című pályázat keretében valósult meg, melyre a győri önkormányzat 345 millió forintot nyert. A projekt lebonyolítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületével kötött konzorciumi együttműködésével közösen történik. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával biztosított összegből a laborokra több mint százmillió forintot költöttek.

 

A laborokat átadó Borkai Zsolt polgármester úgy fogalmazott, hogy az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően olyan huszonegyedik századi technikával rendelkező labort használhatnak a jövőben a gyerekek, amely érthetőbbé, látványosabbá és élvezetesebbé teszi a természettudományos oktatást. A diákok számára bemutatókkal, izgalmas kísérletekkel válik érdekesebbé a tananyag, amelynek már pályaorientációs vetülete is van. Hozzátette, bár ma már nem az önkormányzat a fenntartó, a város nem engedi el az iskolák kezét, és a jövőben is keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel Győr fiataljainak nevelési, oktatási körülményeit még színvonalasabbá tudja tenni.

 

Blazovicsné Varga Marianna a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ győri tankerületének vezetője kiemelte, örömteli, hogy a városban egy olyan színvonalas műhely jöhetett létre, amelyből több győri iskola is profitálhat.

 

„A projekt keretében korszerű fizikai, kémiai eszközöket szereztek be, amelyekkel szemléletesebbé, érthetőbbé tehetők a fizikai, kémiai jelenségek. Ilyen többek között az interaktív digitális mérőeszköz-szett (datalogger), egyen-váltó áramforrás, légpárnás sín, folyékony nitrogén tartó eszköz, Wimhurst készülék, Geiger-Müller-féle számláló és analitikai mérleg” – mondta Baráth Lászlóné projektmenedzser. A bemutatott kísérletek digitalizálva is láthatók lesznek a labor.revai.hu honlapon is.

 

A tanév során összesen 330 fizika, kémia, biológia és földrajz órán vesznek részt a kilenc győri és két Győr környéki iskola diákjai. „Bízunk benne, hogy a fejlesztés eredményeként a gyermekek természettudományos érdeklődése erősödni fog és a laboratórium a kistérség egyik látogatott pontjává válik” – hangsúlyozta Baráth Lászlóné.