image
image
image
image
image
image
image
image

Megújult a Türr István úti Bölcsőde

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert támogatás segítségével fejlesztette a Türr István utcai Bölcsődét. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi gondozó-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása volt az intézményben. Az önkormányzat emellett célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

 

„A győri önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít a nevelési intézményei felújítására, szolgáltatási színvonalának emelésére. Ennek keretében a bölcsődékre is nagy hangsúlyt fektetünk, lehetőséget adva a kisgyermekes édesanyáknak a munkába való visszatérésre, ez időben a gyermekek megfelelő elhelyezésére.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar, a területért felelős alpolgármester.

 

Páternoszter Piroska a győri Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályának vezetője hozzátette, „az önkormányzat saját forrásból és pályázati lehetőségeket kihasználva újítja fel egészségügyi, szociális és a gyermekeink neveléséért felelős intézményeit. A Türr István utcai Bölcsőde esetében közel ötvenmillió forintból valósulhatott meg a beruházás, ahol a gazdaságos üzemeltetést napelemes rendszer is segíti.”

 

A beruházás során összesen 487 négyzetméter terület újul meg. Az ötven férőhelyes bölcsődében megvalósult a homlokzati hőszigetelés, a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje és a hozzájuk kapcsolódó járulékos munkák. Az épület tetejére a megújuló energia hasznosítás érdekében egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) került, mely háztartási kiserőműnek minősül, s ami az áramfogyasztást optimalizálja. A felújítás során projektarányos akadálymentesítés történt, az akadálymentes WC a felújított épületrészben kapott helyet. Az akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos önálló közlekedést tesz lehetővé.

 

 

A projekt keretein belül a bölcsődei nevelési programba foglalt célok teljesülése érdekében került sor eszközbeszerzésre, köztük különféle játékformákkal; mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő eszközökkel; értelmi képességek és a kreativitást fejlesztő, abrázoló tevékenységet fejlesztő eszközökkel; a természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő anyagokkal bővült az intézmény. Ezek mellett bútorok, tárolók, függönyök, különböző informatikai eszközök, valamint az udvarba fedett kerékpártároló, párakapu beszerzése és telepítése is történt. A kiszolgáló egységekbe új ruhatisztító gépek és ételhűtő berendezések kerültek.

 

A Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg, a támogatás összege 46.612.942 Ft.