image
image
image
image
image
image
image
image

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-RENDSZER MEGÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Közvélemény-kutatás 2003. március 10. és március 30. között történt egy 500 fős véletlen mintán. A kutatás alapvető célja a kommunikációs stratégiához kapcsolódó, ill. azt megalapozó lakossági vélemény feltérképezése. Nem elsősorban döntésmeglapozásról van szó, noha az érintett városrészekben a lakossági vélemények (elfogadás-tiltakozás) ilyen olvasata is felvethető. A vélemények mellett óhatatlanul feltérképezhető a szennyvíztisztító kérdésével kapcsolatban egyfajta lakossági ismeretrendszer is.

A mintában két alapkörzetet különítettek el, amelynek összevetésével a lakossági vélemények földrajzi (városrészenkénti) határai is megragadhatók. Érintett városrészeknek nevezték el Nagybácsát, Kisbácsát és Likócsot, ahol a jelenleg is mûködő és a majdan létesítendő szennyvíztisztító-komposztáló rendszer közelsége erősen félelemérzetet és erre épülő érzelmi megnyilvánulásokat jelenthet. A mintában felvett 212 fő (42,4 %) erre a területre esett. A minta további 288 (57,8 %) interjú alanyát a távolabbi 16 városrész adta. Győr lakosságának területi megoszlását és az érintett területeken élők létszámarányát tekintve ez a megoszlás korrektnek tekinthető. Teljesen nyilvánvaló, hogy a szennyvíztisztító rendszer földrajzi közelségétől az érintett területeken élők félnek a leginkább, de az is igaz, hogy a szennyvíz mai tisztítottságából adódó problémák a város egészét érinti. 

A kutatás:

 

Csatolás: