image
image
image
image
image
image
image
image

Jelentős környezetvédelmi beruházások Győrben

Az Európai Unió által is támogatott „Győr városi szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt komposztálási eredményeit május 7-én, szerdán mutatták be a Győr városi komposzttelepen, ahol téma volt a hulladékgazdálkodási rendszer beruházása, jelenlegi állása is…

Az eseményen Kovács Barnabás a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, a nap során az üzem muködését tekinthetik meg az érdeklődők. Az itt folyó munka eredményeként a közelmúltban mintegy 4500 köbméter komposzt került a lakossághoz. A termék iránt tehát jelentős az érdeklődés.

Ambrovics Andrea a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezeti Programok Irányító Hatóság főigazgatója gratulált a városnak a megvalósult beruházáshoz. Mint mondta, a Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházás az első környezetvédelmi ISPA/Kohéziós Alap projekt Magyarországon, amely sikeresen lezárult. Hozzátette, a jelenleg bírálati szakaszban lévő hulladékgazdálkodási projekt is nagyon pozitív megítélésu.

Kiss Pál a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója elmondta, a győri projekt több szempontból is kiemelkedő, mert nem csak az első ilyen típusú átadott beruházás, hanem az első sikeresen üzemeltetett komposztáló telep is, ahol az értékesítésben is jelentős eredményeket ért el a város.

Németh Zoltán alpolgármester kifejtette, a társadalom jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a társadalmi és gazdasági fejlődés természeti örökségünk megőrzésével, természeti erőforrásaink védelmével, fenntartható használatával, a megfelelő környezeti minőség elérésével szerves egységben valósul meg.

Mint mondta, a beruházással a folyékony, a hulladékgazdálkodási projekttel pedig a szilárd hulladék európai szintu kezelését kívánják megoldani.

A Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházást városunk ISPA/Kohéziós Alap, valamint állami támogatással valósította meg. A projekt tervét 1999. májusában fogadta el az önkormányzat közgyulése, majd 2000. évben 7.250.000 EUR támogatást ítélt meg az Európai Bizottság a projekt részére.

A beruházás céljai a következők voltak: A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése és korszerusítése, hogy az megfeleljen a magyar és európai uniós szennyvíz elhelyezési szabványoknak és javítsa a jelenlegi iszapkezelést a telepen. Szaghatás csökkentő beavatkozások kivitelezése, amelyek célja, hogy hatékonyan csökkentsék a szagártalmakat a szennyvíztisztító telep környezetében. Új iszapkomposztáló telep építése a szennyvíztisztító telepről származó iszap kedvező tulajdonságú végtermékké váló feldolgozására.

A kivitelezés – az éves garanciális időszakkal együtt – 2007. július 20-án eredményesen zárult le. Önkormányzatunk benyújtotta a projektre vonatkozó zárójelentést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba, amely Közremuködő Szervezet elfogadta és továbbította az Európai Bizottság részére. A Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházás az első környezetvédelmi ISPA/Kohéziós Alap projekt Magyarországon, amely sikeresen lezárult. Hatása erősen érződik a Mosoni-Duna vízminőségének javulásában. Az ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a folyó vízminőségét a Vének átkelő rév 2,1 fkm szelvényben törzshálózati mintavétel keretében havi gyakorisággal vizsgálja. A torkolati szelvényben vett vízminták javuló minősége a szennyvíztisztító telep szennyvízbevezetésének hatását is mutatják. Az 1999.-2006. év között vett minták szennyezőanyag koncentrációjával kapcsolatosan összességében megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telepen történt kiépítés kedvező hatást gyakorol a Mosoni-Duna kémiai és ökológiai állapotára.

Hulladékgazdálkodás

A szennyvíztisztító beruházáson kívül a hulladékgazdálkodás terén is jelentős lépéseket tett önkormányzatunk a tisztább, élhetőbb város megteremtése felé.

A Környezet és Operatív Program keretében 2007. december 20-án nyújtotta be a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP 1.1.1 pályázatra a "A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projektet. A társulásban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a gesztor szerepét tölti be. A pályázatot befogadta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága és jelenleg bírálati szakaszban van. A projekt költsége 9,5 milliárd Ft, amelyből mintegy 70 százalék támogatást pályázott meg a győri társulás. A társulás muködési területe Győr Megyei Jogú Városra és annak környezetében 111 település közigazgatási területére terjed ki.

A projekt célkituzése az egyes települési szilárd hulladék frakciók hasznosítására és kezelésére vonatkozóan: a gyártói felelősségi körbe tartozó, csomagolási hulladékok megfelelő mértéku hasznosításának elősegítése érdekében a közösségi szelektív hulladékgyujtés feltételeinek térségi létesítményeinek (gyujtőszigetek, hulladékudvarok, térségi újrahasználati bázisok és regionális válogatómu) létrehozása,
a biztonságos hulladéklerakás feltételeinek kialakítása és annak fenntarthatósága érdekében a biohulladék házhozmenő, szelektív gyujtésének és kezelésének bevezetésére regionális mechanikai és biológiai hulladékkezelőmu (komposztáló, mechanikai-biológiai előkezelő) és hulladéklerakó építése a Győr-Sashegy központi telephelyen,
a térségi hulladékbegyujtés eszközeinek, logisztikai rendszerének  korszerusítése.

A projekt 339 hulladékgyujtő szigetet, 42 hulladékudvart, 2 átrakóállomást és a Győr-Sashegy központi regionális telepen megvalósítandó haszonanyag válogatómuvet, mechanikai és biológia hulladékkezelési technológiákat tartalmaz, valamint korszeru és biztonságos hulladéklerakót kell kiépíteni, továbbá ennek muködtetésére beszerezni a logisztikai és technológiai eszközöket, gépeket.

Ugyancsak a Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtja be ismételten a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a KEOP 2.3.0 pályázatra "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintu rekultivációs programok elvégzése" projektet. A projekt tervezett nagysága mintegy 4,5 milliárd forint, amelyet teljes egészében az Európai Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Állam biztosít. A program keretében a társulás területén lévő 42 db bezárt, elhagyott szeméttelep kerül rekultiválásra, ezáltal ezek a lerakók többé nem károsítják környezetünket. A projekt keretében kerül sor a győri Pápai úti hulladéklerakó bezárt részének rendbetételére is.