image
image
image
image
image
image
image
image

Indulhat az újvárosi rehabilitáció

A milliárdos nagyságrendű projekt támogatási szerződését 2012. október 9-én írták alá. A városrész rehabilitációját szolgáló beruházások 2013. év elején kezdődnek…

 

Mint ismert, tavaly ősszel minősítette kiemelt város rehabilitációs projektnek a kormány Győr-Újváros fejlesztését, annak folyományaként, hogy az önkormányzat az év márciusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez uniós forrásra. A szebb időket látott városrész újjáélesztése az önkormányzat egyik kiemelt törekvése, ezért az alapos előkészítő munkálatoknak köszönhetően örömteli, hogy a döntéshozók támogatásra érdemesnek ítélték az önkormányzat milliárdos nagyságrendű elképzeléseit és 2012. október 9-én Borkai Zsolt polgármester alá is írhatta az erről szóló támogatási szerződést.  Az 1,1 milliárd forintos uniós forráshoz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 275 millió forint önrészt biztosít, így közel 1,4 milliárd forint kerülhet a körzetbe.

 

Borkai Zsolt polgármester az aláírás alkalmával elmondta, egy hosszú ideje várt projekt indulhat most el, aminek azért már bőven voltak előzményei, hiszen az önkormányzat és a Győr-Szol már eddig is több beruházást végzett el a területen. Az unió által is támogatott program ezt a munkát gyorsítja fel, és amellett, hogy városképileg rendezi az egykor Győr ékének számító területet, a szociális szolgáltatások terén is jelentős fejlesztések valósulnak meg.

 

Breznovits István a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője kiemelte, Győr felkészültségét mutatja, hogy a szociális város-rehabilitáció témájában a régióból ebben az időszakban egyedüliként nyújtott be sikeres pályázatot. Hozzátette, a győri projekt mindenben megfelel a pályázat által elvárt kritériumoknak, és a beruházásokon keresztül – a belvárosi rehabilitáció után - újabb jelentős fejlődésen megy keresztül a város.

 

A résztvevő projektpartnerek – Győr-Szol Zrt, Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Megyei Rendőrkapitányság, Újvárosi Római Katolikus Egyházközösség – nevében Sági Géza a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója kifejtette, a korábban megkezdett úton egy újabb nagy lökést jelent a most aláírt támogatási szerződés. Hozzátette, a munkát a projekt után is folytatni kell a városrész megújítása érdekében.

 

A projekt gerincét a mintegy egymilliárd forint értékű épület felújítások adják. A Kossuth Lajos utcában hat műemléki védelem alatt álló ház, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-es, és a 21-es, a páros oldalon a 22/B., a 26-os és a 28-as számú házak újulnak meg. Ezek mindegyike nagyon értékes, de rendkívül rossz állapotban lévő épület, amelyekben a fejlesztés után összesen negyven modern szociális bérlakást alakítanak ki. Emellett öt üzlethelyiséget és egy rendőrségi irodát is megnyitnak. Ezeken túlmenően a Kossuth Lajos Általános Iskolának a homlokzata fog megújulni teljes egészében, csakúgy, mint a Szent József katolikus plébániatemplomnak, amelynek a tetőszerkezetét is kicserélik.

 

Ide kapcsolódik a Bercsényi liget felújítása is, ott egy pihenő parkot alakítanak ki padokkal, virágosítással, fásítással, létrehoznak egy KRESZ-parkot és egy játszóteret a gyerekeknek, valamint zöldház, nyilvános illemhely, és szelektív hulladékgyűjtő sziget is helyet kap.

 

A városrészben sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű család él, a projektnek ezért vannak olyan elemei is, amelyek egészségügyi, szociális vonalon is igyekeznek alternatívát nyújtani egészségügyi szűrővizsgálatokkal, ifjúságvédelmi, és bűnmegelőzési intézkedésekkel, a családsegítő szolgáltatások javításával.

 

 

A projekt a tervek szerint 2013. január elején kezdődik és 2014 decemberében fejeződik be.