image
image
image
image
image
image
image
image

GYŐRIEK A GYŐRIEKÉRT: NAGYOBB HANGSÚLYT KAP AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉS A LOKÁLPATRIOTIZMUS

„A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című projekt átfogó célja Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kijelölt 11 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Győrhöz, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése. Az 540 millió forintból megvalósuló projekt további célja a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése és a városrészek élhetőbbé tétele.

 

– A győriekre jellemző a lokálpatriotizmus, amely az erős helyi közösség alapja – kezdte a projekttel kapcsolatban dr. Fekete Dávid alpolgármester. – Fontos, hogy ezt a helyi identitást ápoljuk, fejlesszük, és továbbadjuk a fiataloknak is. Ehhez elengedhetetlen történelmünk, kultúránk, értékeink ismerete, valamint az egymással való együttműködés és a közös élmények átélése a közösségi programok által. A projekt segítségével nem csak a város, de a városrészek közösségeinek erősítése is előtérbe kerül egy aktív, cselekvő és egymást segítő helyi társadalom működésének érdekében – zárta az alpolgármester.

 

A projekt részcélja Győr városában olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása – valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés – melyek eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Emellett kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. Erősödik a társadalmi aktivitás, a közösségi együttműködés.

 

A projekt konzorciumi formában valósul meg, mely két tagból áll: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbá a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kötött megállapodást az együttműködésre.

 

Kell a közösség összetartó ereje!

 

Az embereknek szükséges, hogy felismerjék a közösség összetartó erejét, valamint az önmaguk és társaikért vállalt felelősségvállalást és saját életük irányításának alapját. Az aktivizálással növekedhet a lakosság döntésekben, életüket meghatározó kérdésekben és azok megoldásában való részvétele. Így felszínre kerülhetnek a már meglévő humán erőforrások, valamint együttműködések is. Ehhez szükségesek olyan vezéregyéniségek, akik fő kezdeményezőként végigkísérik a projektet, illetve utána is biztosítják a közösség fennmaradását, a fejlődés töretlenségét.

 

S bár Győr meglehetősen gazdag kulturális és közösségi infrastruktúrában, és programokban, sportolási lehetőségekben – fontos lenne a helyi identitást formáló programok bővítése, a lakosság kultúrára való vágyának növelése, valamint a városrészek életében való szerepvállalásuknak fokozása. Ehhez bővíteni kell a kulturális kínálatot a városrészek hagyományait és történelmét felölelve. Hangsúlyozni kell a fiatalok
szerepét is: bevonásuk elengedhetetlen a projekt sikerességéhez. Részt kell venniük a művészeti tevékenységekben, alkotófolyamatokban, közösségi életben, valamint kulturális programokban.

Igényfelmérés és közmeghallgatás is lesz

 

A projekt keretében 11 célterület, összesen 16 városrész szerepel. Az egyes városrészeken a közösségek bevonásával közösségi felmérés és tervezés valósul meg, amely a társadalmi, gazdasági, erőforrási lehetőségek és a cselekvési kedv megismerésére is kihatással van. Fontos, hogy kiderüljön, a közösségek mennyire kötődnek lakókörnyezetükhöz, mennyire igénylik a fejlesztést, valamint saját maguk mit tennének a változásért. Emellett mind a 11 célterületen lesznek közösségi interjúk és beszélgetések is. Ezt követően készül el célterületenként a Helyi Cselekvési Terv, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó rendezvénynaptár is. Emellett a projektben elengedhetetlen a közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, mely elsősorban a könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével valósul meg. A tevékenység alapvető célja megismertetni a jó tapasztalatokat, közösségi feladatokat, értékeket, melyek hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz és új értékek teremtéséhez. Fontos részlete a projektnek, hogy a közösségek is megismerjék egymást, kialakuljon egyfajta „szomszédolás”, amely a tapasztalatcserét és az élmények megosztását is magával hordozza. A programkínálatok gazdagsága is a közösség erejének kiaknázására, a lakosok erősségeinek megismerésére irányul. Ennek további elmélyítése miatt nyilvános, helyi fórumokra is lehetőség nyílik, ahol a véleménynyilvánításra is lehetőség lesz. Az egyes célterületeken információs pontokat is megnyitnak a még pontosabb és gördülékenyebb tájékoztatás érdekében.

 

A projekt szakmai minőségét és hatékonyságát hivatottak biztosítani közösségfejlesztők és közösségi koordinátorok, helytörténeti kutatók és asszisztensek, valamint a rendezvénynaptárban meghatározott közösségi akciók szervezésében, megvalósításában részvevő szakemberek. Emellett szakmai oldalról képzések, tanulmányutak, tapasztalatcserék és az intézmények közötti együttműködések jelentik a további garanciát.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című, TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 azonosítószámú projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 540 000 000 Ft. A projekt tervezett megvalósítása: 2018. 12. 01. – 2022. 11. 30.