image
image
image
image
image
image
image
image

„Győr – Szabadhegy belterületi vízrendezés III. ütem – Traktoros utca vízelvezetési problémáinak rendezése” című projekt

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Belterületi vízrendezés pályázaton, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában 67.988.499,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Győr-Szabadhegyen elhelyezkedő Traktoros utca vízelvezetési problémáinak rendezésére. A megvalósuló projekt összköltsége közel 80 millió forint, melyhez az önrészt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A Támogatási Szerződés 2010. április 22-én került aláírásra.

A beruházás fő célja Győr-Szabadhegy városrészben a Traktoros utca felszíni vízelvezetésének megoldásával az érintett lakosság és az érintett terület (9 ha) kármentesítése a csapadékvíz okozta károktól, valamint a csapadékvíz tisztított állapotban történő eljuttatása a befogadóba. A projekt eredményeként 647 méter hosszon valósul meg a fent említett utcák csatornázása. A csatornázás közvetlenül 513 főt érint, a fejlesztés azonban Győr–Szabadhegy vízrendezési folyamatához kapcsolódóan közvetve a városrész teljes lakossága sorsára is hatással van.

A projekt hatásaként megszűnik az érintett terület csapadékvíz veszélyeztetettsége és rendezettebb lesz a terület utcaképe, hiszen a beruházás keretében megvalósul a teljes útburkolat felújítása, melyet a város saját forrásaiból finanszíroz.

A projekt szorosan kapcsolódik Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának belterületi vízrendezéssel kapcsolatos kötelező kommunális feladataihoz, továbbá hozzájárul az épített környezet megóvásához, valamint környezetvédelemi szempontból is jelentős a projekt megvalósulása.

A kivitelezési munkálatok várható befejezése a teljes útburkolat felújítással együtt 2010. november 30.

További információ: Huszár Réka, stratégiai tervező 96/500-186

Nyitórendezvényen készült képek

Képek a kivitelezési munkálatokról