image
image
image
image
image
image
image
image

Folytatódik az újvárosi rehabilitáció

A győri önkormányzat a Szociális Városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem című projekt keretében 500 millió forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.

 

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, vagyis a sikeresen zárult újvárosi rehabilitáció egyes ütemének folytatása, eredményeinek továbbvitele. A program elősegíti a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtését, az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakás-állomány színvonalának emelését, a megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítását, valamint a családok integrációs esélyeinek a növelését, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítését, közösségi és kulturális identitásuk erősítését.

 

A projekt előkészítése során 2016 márciusában igényfelmérés készült, a városrészben és a szegregátumban élő lakosság, az ott működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek körében. A korábbi helyzetfeltárásban is problémaként említették a megkérdezettek a rossz lakáskörülményeket. A beavatkozásokkal az épített környezet állapota ugrásszerűen javul, ami hozzájárul az ott élők társadalmi felzárkózásához is.

 

A projekt konzorciumban valósul meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag a GYŐR-SZOL Zrt. A kivitelezési munkálatokra a közbeszerzést a konzorciumi partner, Győr-Szol Zrt. folytatja le. Minden épület tekintetében a társasház alapító okiratban meghatározott közös használatú helyiségeit érintik a munkálatok – a homlokzatok felújítása, nyílászárók cseréje és a tető felújítása történik meg.

 

A felújítással érintett ingatlanok: Kossuth u. 32., Kossuth u. 40., illetve a Bercsényi liget 41. és 43. A projekt eredményeként 4 épületben 30 lakóegység újul meg.