image
image
image
image
image
image
image
image

Folytatódik a Foglalkoztatási Paktum

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projekt 2019. 09. 30-ig történő meghosszabbítása mellett döntött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a projektben résztvevő hat konzorciumi partner. A projekt eredményeként2018. december 31- ig 604 fő került bevonásra, ebből 251 fő projekt keretében álláshoz jutó és 192 fő a támogatás lejártát követő hat hónappal állással rendelkező. A projekt meghosszabbításával további személyek bevonásárára nyílik lehetőség.

 

A Foglalkoztatási Paktum keretén belül működik az Esély-, a Pályaorientácós és a Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport.

 

A Pályaorientációs Munkacsoport a működés során új aktív tagokkal is gyarapodott. 2018-ban megrendezésre került jó pár esemény, rendezvény, mely a Munkacsoporttagok aktív részvételével és együttműködésével valósult meg. 2018. április 27- én került megrendezésre a Kísérletbazár és a TechTogether Junior Győr, mely a Széchenyi István Egyetemen valamint a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ területén került lebonyolításra.

 

Tavalyi évben is fontos események voltak Pályaválasztási Kiállítások. A Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara volt a fő szervezője és lebonyolítója a Kimle interaktív Pályaválasztási Kiállításnak, mely abban tér el a Soproni és a Győri Kiállítástól, hogy nagyon gyakorlat orientált volt. A győri Pályaválasztási Kiállítás az Egyetemi Csarnokban került megrendezésre tavaly ősszel. Ehhez rendhagyó szülőértekezleteket is tartottak, mely nagyon népszerűek voltak.

 

A Foglalkoztatási Paktummal közösen a Pályaorientációs Munkacsoport is megmutatkozott az Automotive Hungary 2018-as Kiállításon. A „közösen építjük” szlogen kiválóan mutatja a kiállításfő célját.

 

A Kiállításon részt vett a szintén a projekt keretében létrehozott Vállalkozásfejlesztési Munkacsoport is, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara, a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal, Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotnak. A Munkacsoport fókuszába a vállalkozások tájékoztatása és helyzetelemzés, valamint a képzési igényfelmérés (kereslet-kínálat) került. Tavalyi év második felében új taggal bővült a Munkacsoport: Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, akinek elnöke is aktív tag lett.

 

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységeinek koordinációját a Paktumiroda végzi.

 

A Paktumiroda feladata a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum koordinációs tevékenységeinek ellátása az Irányító Csoport utasításai alapján; kapcsolattartás a Paktumot aláíró szervezetekkel; a Paktum belső tájékoztatási rendszerének működtetése és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése; a Paktum éves munkatervében megfogalmazott feladatok koordinációja, végzése; valamint a Paktum keretében tartott rendezvények (Irányító Csoport-ülések, partnertalálkozók, fórumok, workshop-ok) szervezése. A létrehozott www.paktumgyor.hu honlapon a munkavállalók és munkáltatók tájékozódhatnak a projekt folyamatos működéséről.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 Ft, és amelyet 2016.07.01 - 2019.09.30. között az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.