image
image
image
image
image
image
image
image

Fenntartható közlekedési roadshow

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül pályázatot nyújtott be „Közlekedj tudatosan! – Fenntartható közlekedést ösztönző szemléletformáló kampány Győrben” címmel. A projekt megvalósítása 2011. szeptemberétől 2012. augusztus végéig tart.

A fiatalok egyre gyakrabban találkoznak olyan kifejezésekkel, mint „fenntartható életmód”, „energiatakarékosság” vagy „megújuló erőforrások”. Valamennyit tanulnak a fenntarthatóságról az iskolában, hallanak róla a médiában, mégis sokszor úgy tűnik, mintha ez a téma nagyon távol állna tőlük, idegen lenne a számukra.

 

A projekt keretein belül megvalósuló programok igyekeznek a fiatalok számára felvilágosítást adni ezen témakörben. A fenntartható közlekedési fizika roadshow a fenntartható közlekedés összefüggéseit bemutatva látogat el 25 győri általános és középiskolába a 2011/2012 tanév őszi félévében.

Célja, hogy a gyerekek és a fiatalok érdeklődését felkeltse a téma iránt és tudatos döntések meghozatalára sarkallja őket a közlekedésben. Ötleteket, megoldási javaslatokat kínál a különböző közlekedési módok és eszközök optimális kihasználására, átalakítási lehetőségeire, bemutatva a korszerű alternatív közlekedési eszközök és meghajtások természettudományi-technikai alapjait, környezetvédelmi vonatkozásait is. Problémaorientáltan rámutat a hagyományos és az alternatív hajtások előnyeire, hátrányaira, jövőbeni fejlesztési lehetőségeire. A kísérletek egy része a háztartásban is megtalálható eszközökből összeállítható, egy része pedig mindenképpen különleges demonstrációs eszköz, amelyek beszerzésére az iskoláknak nincs lehetősége. Az előadások rámutatnak arra is, hogy a technológiai újítások és az ezzel elérhető hatékonyságnövelés csak bizonyos határok között képes a fenntarthatóságot javítani.

Az általános és középiskolások a közlekedéssel, mozgással és mobilitással kapcsolatos alapvető fizikai jelenségeken alapuló látványos és szórakoztató, a közönséget is bevonó interaktív kísérlet-bemutatók révén megérthetik és át is élhetik a fenntartható közlekedés fontosságát.

Egy régi mondás úgy tartja, hogy „amit hallunk, azt elfelejtjük, amit látunk, arra emlékezünk, és amit csinálunk, azt meg is értjük”, ezért valamennyi résztvevő kipróbálhatja a fenntartható közlekedéshez kapcsolódó alapvető fizikai összefüggéseket bemutató eszközöket, kísérleteket, mint például

 

  • a hőtani elveken alapuló kísérleteket (meghajtási módok hatásfokának összehasonlítása, öngyulladás, elektromotorok, és porlasztás különböző módszerekkel, illetve folyékony nitrogénes kísérletek),
  • súrlódási és közegellenállási problémákat bemutató kísérletek (áramvonalas alak, légpárnás eszközök, fékezési módszerek, kísérletek légfúvó berendezéssel, Bernoulli-törvény megnyilvánulásai, örvénysorok és áramlási képek kimutatása),
  • mechanikai kísérletek (stabilitás, egyensúly, energia- és lendület-megmaradás, ütközések, a járművek anyaga és gyűrődési zónái, egy- és két nyomon haladó járművek stabilitási kérdései, közlekedési zaj mérése),
  • elektromosságon-mágnesességen alapuló kísérletek (indukciós jelenségek, lineáris motor, szupravezető mágnesvasút, egyszerű elektromotor készítése, GPS használata).

 

A programelem alapvető célja tehát a környezettudatosság erősítése a fenntartható közlekedés fizikájának konkrét eszközökben és jelenségekben való kihasználásának bemutatása révén.