image
image
image
image
image
image
image
image

Ezt történt eddig (2019. március 31.)

Februári közösségi akció - Közösségcsalogató harmonikaszó


2019 februárjában megrendezésre került a projektben a Közösségcsalogató harmonikaszó, mint a helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósítandó közösségi akció. A zenés-beszélgetős műsorban az Akkordeon Harmonikazenekar három tagja vett részt, Scharek Béla vezetésével. A mintegy 40 perces műsor-összeállítás a közönség igényeire épült, az egyes zeneszámok között az azokra vonatkozó ismertető szövegek hangzottak el. A műsorban elsősorban közismert előadási darabok szerepeltek, de a hangszerre jellemző, és az egyes etnikumok sajátos népzenei dallamai is bemutatásra kerültek.

 

A sikeres előadást a közönség nagy tetszéssel fogadta és vastapssal köszönte meg a három zenész produkcióját. Az oldott légkörű összejövetelen az ismert slágerek alkalmat adtak a régi idők – élmények, zenés események – felidézésére, a városrészi közösségek összekovácsolására.

 

Lezárultak a közösségi interjúk


A projekt keretében a 2. mérföldkő elérésével, 2019. március 31-ével lezárult a Győr városában kijelölt 11 célterület lakossága körében végzett közösségi interjúk felvétele, melyek megfelelő képet adnak az egyes városrészek közösségi életéről, a megkérdezettek saját városrészről alkotott véleményéről, cselekvési hajlandóságáról, fejlesztési javaslatairól, elképzeléseiről, jövőképéről. A 11 célterületen mindösszesen 343 interjú készült a helyi közösségi önkéntesek bevonásával. A válaszok feldolgozásával elkészült a célterületi interjúk elemzése, kiemelve a helyi identitás alapjait, a célterületi érték- és problémalistát, valamint a megoldandó ügyek listáját.

 

A kérdőívek célterületi elemzésének eredményei hozzájárulnak a 11 helyi cselekvési terv valamint rendezvénynaptár valós igényeken, véleményeken alapuló elkészítéséhez, mely meghatározza a megvalósítás során megrendezésre kerülő közösségi akciókat, eseményeket, programokat, valamint folyamatokat.

 

Köszönjük, hogy részvételükkel és válaszaikkal elősegítették a közösségi interjúk minél alaposabb, valós igényeken és elképzeléseken alapuló elkészítését!

 

Márciusi közösségi akció – ZSUZSI-MUZSIKA


2019 márciusában a projekt keretében a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, mint konzorciumi partner közösségfejlesztőinek szervezésében megrendezésre került a Közösségben énekszóval… - ZSUZSI MUZSIKA című zenés-beszélgetős közösségi akció, melyet Töreky Zsuzsi győri zenepedagógus kisgyermekeknek szóló zenei foglalkozása tett teljessé. Töreky Zsuzsi több éve foglalkozik a gyerekek zenei nevelésével, meggyőződése, hogy a fiatalkorúakhoz a zenén keresztül nemcsak a dalokat, hanem a mondókákat is közelebb lehet vinni. E célból több hangzó anyagot is összeállított zenésztársaival.

 

A zenés-beszélgetős műsorban az Aranykapu zenekar három tagja vett részt az énekesnő vezetésével. A mintegy 40 perces műsor kisgyermekes családoknak szólt, magyar népdalokból, gyermekdalokból összeállítva, ölbéli játékokkal fűszerezve. Az előadás teljes mértékben interaktív volt: a gyerekek szinte minden énekben aktívan közreműködtek, mozgással, tapssal vagy énekkel kiegészítve a produkciót. A gyerekek önfeledt szórakozása mellett a szülőknek is lehetőségük nyílt az ismerkedésre, tapasztalatcserére, így a közösségfejlesztési folyamat útján való elindulásra is.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című, TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 azonosítószámú projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 540 000 000 Ft. A projekt tervezett megvalósítása: 2018. 12. 01. – 2022. 11. 30.