image
image
image
image
image
image
image
image

Elkezdődött a szociális városrehabilitáció Újvárosban

A Kossuth utcai épületek felújítása megkezdődött, és a többi projektelem is beindul az 1,4 milliárd forintos költségvetésű városrehabilitációs programban…

 

Tavaly ősszel minősítette kiemelt szociális városrehabilitációs projektnek a kormány Győr-Újváros fejlesztését, miután az önkormányzat az év májusában pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez 1,1 milliárd forint uniós forrásra.

 

Borkai Zsolt polgármester a 2013. március 26-i nyitóünnepségen úgy fogalmazott: „Ez a projekt nagyon fontos Győr számára, hiszen egy olyan egykori patinás városrész megújításáról szól, amely kiemelt szerepet játszott a város életében. 2007 óta folyamatos figyelmet szentelünk Újvárosnak és Szigetnek, a Jedlik-hídhoz kapcsolódó fejlesztésekkel beindult a környék fejlődése. Nagy segítséget jelent azonban, hogy sikerült EU-s pénzeket elnyernünk a további fejlesztésekhez. A teljes rehabilitációs projekttel, valamint az önkormányzat kiegészítő beruházásaival jelentős előrelépéseket tudunk tenni a városrész megújításában, nem is beszélve az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsolódó további infrastrukturális fejlesztésekről. Kiemelten kell azonban odafigyelnünk a városrész szociális helyzetére, a hátrányos helyzetűek segítésére, valamint a már elkészült fejlesztések megóvására.”

 

Az 1,1 milliárd forint uniós forrás mellé Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 275 millió forint önrészt biztosít, így közel 1,4 milliárd forint kerülhet a körzetbe. A szebb időket látott városrész újjáélesztése az önkormányzat egyik kiemelt törekvése. Ennek érdekében számos, hajdan patinás épületet újítanak fel. – folytatta Fekete Dávid alpolgármester, Újváros egyik önkormányzati képviselője. A Kossuth Lajos utcában hat műemléki védelem alatt álló ház, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-es, és a 21-es, a páros oldalon a 22/B., a 26-os és a 28-as számú házak újulnak meg. Ezek mindegyike nagyon értékes, de rendkívül rossz állapotban lévő épület, amelyekben a fejlesztés után összesen negyven modern szociális bérlakást alakítanak ki. Emellett öt üzlethelyiséget és egy rendőrségi irodát is megnyitnak. Ezeken túlmenően a Kossuth Lajos Általános Iskolának a homlokzata fog megújulni teljes egészében, csakúgy, mint a Szent József katolikus plébániatemplomnak, amelynek a tetőszerkezetét is kicserélik. Ide kapcsolódik a Bercsényi liget egyes és hármas teknőjének a felújítása is, ott egy pihenő parkot alakítanak ki padokkal, virágosítással, fásítással, létrehoznak egy KRESZ-parkot és egy játszóteret a gyerekeknek, valamint nyilvános illemhely, és szelektív hulladékgyűjtő sziget is helyet kap. Ezt a megújulást jól jelzi az egyéb pályázati forrásból már kialakított műfüves focipálya is. Szeles Szabolcs, Újváros másik képviselője hozzátette, a rehabilitáció a városrész új fejlődési irányának katalizátora lehet.

 

Kerti Csaba a Győr-Szol beruházási és kivitelezési igazgatója elmondta, a kivitelezés három épület, a Kossuth 15, 21 és 22/b esetében már elkezdődött, és hamarosan teljes intenzitással folyik majd a rehabilitáció. Hozzátette, a megújuló környezet révén a magánbefektetők számára is vonzóvá válhat a terület.

 

Az Újváros rehabilitációját elősegítő pályázat ezért többről szól, mint az épületek rekonstrukciója és a közterek rendezése. A városrészben sok hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű család él, a projektnek ezért vannak olyan elemei is, amelyek túlmutatnak a lakhatási gondok megoldásán, és egészségügyi, szociális vonalon is alternatívát nyújtanak, illetve a program részét képezik szakmai végzettséget adó képzések és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására irányuló iskolai foglalkozások is.

 

Az életminőség javításáért felelős programok két részre oszthatók: prevenciós csomagra és életvezetési programcsomagra. Utóbbi fő koordinátora az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI). A prevenciós programcsomag felelőse a Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület. A projekt keretében egészséget, életmódváltást támogató programokat szerveznek. Lesznek például családi napok a Családsegítő Szolgálattal közös szervezésben, ahol a szórakozási lehetőségen túl szűrővizsgálatokon is részt vehet a lakosság.

 

A területen működő szociális és egészségügyi szolgálatok, oktatási intézmények kapcsolatrendszere a célközönséggel való intenzív kommunikáció egyik biztosítéka, valamint szórólapokkal, plakátokkal is felhívják a lakosság figyelmét a programokra, így az egész városrész a fejlődés útjára léphet a sikeres pályázatnak köszönhetően.

 

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén” című, NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosítószámú projekt 2012 decemberében kezdődött és 2014 decemberében fejeződik be. A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra. A konzorcium tagjai Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető mellett a Győr-Szol Zrt., a Győr-Újváros Római Katolikus Egyházközség, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kossuth Lajos Általános Iskola (kedvezményezettként képviseli az Óvodai Gazdasági Működtető Központ).