image
image
image
image
image
image
image
image

Elkészült az Erzsébet ligeti Óvoda

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása az Erzsébet Ligeti Óvodában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A projekt hozzájárul a településen élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztető elhelyezésének megszüntetéséhez, az integrált oktatás megvalósításához.

 

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedett el az ingatlankiváltással érintett Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája. A Magyar u. 1. szám alatti ingatlan a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolával telekhatáros, és az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben az épület. Az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével vált kiválthatóvá a korábbi 3 csoportos óvoda feladatellátási helye.

 

Az Erzsébet Ligeti Óvoda meglévő épületében is több változás történt. Az épület földszintjén lévő egyik foglalkozó megszűnt és a földszinti jobb oldali foglalkoztatóba került. A felszabaduló alapterületen helyezték el a nevelői szobát önálló öltöző- és vizesblokkal. Az emeleti részen a lépcsőpihenők területéből utólag leválasztott egyéni foglalkoztató és gazdasági iroda helyisége szűnt meg, ami tűzvédelmi, menekülési okokból volt szükséges. Az egyéni foglalkoztatókat az új épületszárnyban helyezték el. A meglévő épület felújítása során teljes körű villamosfelújítás történt.

 

A meglévő épületrészhez harmonikusan illeszkedő kétszintes épületbővítés valósult meg: Az új épületrész elhelyezése miatt a főépületet a tornacsarnokkal összekötő kihasználatlan és energetikailag is kedvezőtlen kialakítású közlekedőt elbontották. Az új épületben szintenként két-két foglalkoztatót hoztak létre. Az új földszinten gyermeköltözők, raktár, mosó-szárító helyiség, nevelői és akadálymentes vendég WC, valamint bejárathoz közeli lépcsőház jött létre. Itt került elhelyezésre a személyfelvonó lift, mellyel eddig nem rendelkezett az épület. Az új emeleti részen a két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni foglalkoztató helyiségek épültek. Az orvosi és elkülönítő szoba is az új épületben kapott helyet. A tornaterem átalakítása is megtörtént, a terem légterének megemelésével, lapostetős kialakítással harmonikusan illeszkedik az új épület tetősíkjához. Az udvar rendezése is megtörtént, az egyéni fejlesztő szobák kialakításával pedig a pedagógiai program professzionális végrehajtására nyílik lehetőség.

 

A meglévő épületben az épület bejáratát és a vendég WC-t akadálymentesítették, míg a közlekedő folyosó ezen szakaszán a fal- és padlóburkolatok kontrasztos kialakításával segítik a látássérült emberek tájékozódását. Az új építésű rész minden fogyatékosságra kiterjedően komplex akadálymentesítéssel van ellátva.

 

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése című TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A támogatás összege: 374 790 016 forint