image
image
image
image
image
image
image
image

Elkészült a Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája

Az önkormányzat nyertes pályázatának segítségével megújuló ingatlan a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó esetmenedzserek számára nyújt magas színvonalú munkavégzésre alkalmas telephelyet, ami a 2016. évben megnövekedett feladatok magas szintű ellátását garantálja…

 

„Győr hagyományosan erős szociális hálót tart fent, odafigyel az idősekre, a gyermekekre, és a családokra egyaránt. Az idén több olyan európai uniós támogatást élvező fejlesztést valósítunk meg, épületet újítunk fel, vagy bővítünk szolgáltatást, amely a szociális és egészségügyi területhez kötődik. Örömteli, hogy ezek sorában a Család- és Gyermekjóléti Központ egyik fontos egysége is megújulhatott, a munkavégzést hatékonyabbá tevő eszközökkel gyarapodhatott.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester.

 

A 2016-ban életbe lépett jogszabályi változások következtében minden járásszékhely, így Győr is köteles olyan Család- és Gyermekjóléti Központot működtetni, ahol a családok segítése és a gyermekjóléti szolgáltatások egymásra épülve működnek. Az intézkedés kiemelt célja, hogy csökkenjen a veszélyeztetett gyermekek száma, és a gyermekekkel ne történjen visszaélés a családon belül. Ezt a feladatot Győrben a Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának esetmenedzserei látják el.

 

Rákosi-Tóth Rita a központ igazgatója kifejtette az esetmenedzserek munkája kiemelten terhelt a gyermekvédelem területén, hiszen hozzájuk már olyan családok érkeznek ahol valamilyen oknál fogva a gyermek veszélyeztetve van. Ez gyakran jelenti azt is, hogy a családok feszültek, ingerültek, bizonytalanok. A pályázat által olyan -  a szociális munka elvárásainak megfelelő -  irodát kaptunk, ahol minden infrastrukturális feltétel adott ahhoz, hogy a hozzánk érkezők kellemes légkörben,  oldottan tudják megosztani problémáikat, a kollégák pedig hatékonyabban tudjanak segítséget nyújtani a gyermekek veszélyeztetettségének mielőbbi megszüntetéséhez.

 

A beruházás során a Lajta u. 18. szám alatti ingatlanban több mint 200 négyzetméternyi belső terület újult meg. Megtörtént az épület teljes akadálymentesítése a parkolótól kezdve a járdán át a bejáratig, de kialakították az akadálymentes WC-t, a helyiségekben számozott információs táblákat, az ügyfélszobákba és az asszisztensi pultba pedig indukciós hurkot helyeztek el. Az energiatakarékosság jegyében megtörtént az iroda hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése és a nyílászárók cseréje is.

 

Eszközbeszerzés keretében új irodabútorokat és informatikai eszközöket vásároltak a Központ számára, melyek egy része a Mónus Illés úti és a Szigethy Attila úti telephelyekre került. A projekt során két személygépkocsival is gazdagodott a Központ, amelyek a fokozottan veszélyeztetett gyermekek ügyének felkarolását segíti, hiszen az esetmenedzseri munka része a rendszeres családlátogatáson és a család saját lakókörnyezetében való segítésen túl a krízishelyzetekben való gyors és hatékony ügyintézés is. Mindehhez nélkülözhetetlen a személygépkocsi által biztosított rugalmasság, mellyel a járáshoz tartozó 34 település bejárása biztosított. A fejlesztéseknek köszönhetően két fővel nőt az esetmenedzserek száma.

 

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem” című, TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásban valósult meg. A projekt kedvezményezettje Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatás összege 75.099.477 Ft.