image
image
image
image
image
image
image
image

Csapadékvíz elvezetés négy városrészben

Elkészült Győr-Kisbácsa városrészben az érintett utcák csapadékvízelvezető rendszere, ezzel lezárult a négy városrészt érintő belterületi vízrendezési fejlesztéseket célzó projekt…

 

Az elmúlt évek területfejlesztései és beépítési viszonyai indokolttá tették, hogy a városrészek csapadékvíz-elvezetése kiemelt prioritásként szerepeljen a város fejlesztési programjában. A győri önkormányzat még 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázati felhívásra NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023 azonosítószámon, „Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A pályázat elbírálása 2012 áprilisában megtörtént, az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot, így a fejlesztés 90 százalékos, 280.314.089 forint európai uniós támogatás és 10 százalékos, 31.146.109 forint önkormányzati önerő mellett valósulhatott meg. Mindezek mellett a győri önkormányzat további önerő biztosításával összesen 213.735.839 forintot fordított a kapcsolódó útépítésekre 2012-ben és 2013-ban.

 

A négy településrészt érintő beruházás negyedik elemeként Győr-Kisbácsa városrészben a Boglárka, a Szabadság és a Sövény utca csapadékvíz-elvezetési gondjait szűntették meg. A 2010-ben átadott Új Bácsai útnak köszönhetően a városrész csapadékvizeinek befogadása biztosítottá vált, ezzel műszakilag megteremtődött a térség vízrendezésének lehetősége. A mostani fejlesztés részeként a csapadékvíz-elvezető rendszer gerince és a rajta elhelyezendő víznyelők kiépítése történt meg, mely azon túl, hogy a Boglárka utca és a Sövény utca egy-egy szakaszának csapadékvíz elvezetését megoldja, biztosítani tudja a rendszer jövőbeli továbbépítését. A gerincvezetékre bekötötték a Szabadság utca – Sövény utcai kereszteződésben található mélypontot is, melynek vízelvezetési problémája korábban sok kellemetlenséget okozott az itt élőknek. A Hydrator Kft. kivitelezésében 137.332.781,- Ft értékben valósult meg a közel 1100 méter hosszú csapadékvíz csatorna kiépítése.

 

A fejlesztéshez kapcsolódóan az Önkormányzat saját forrásából biztosította a csapadékvíz elvezetéssel érintett útszakaszok és közterületek teljes megújítását. A Mozaik-Classik Kft. kivitelezésében bruttó 133.095.906,- Ft-ból megvalósult beruházás során megépültek az utak menti szegélyek, megújultak az útburkolatok és a gyalogjárdák, valamint a zöldterületek. A vízelvezetés biztosítására és a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében szintén az Önkormányzat finanszírozásában megvalósult a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút kezelésében lévő külső-Bácsai út – Boglárka utca csomópont felújítása is 12.698.689,- forintból. Ennek keretében megépült a csomópont csapadékvíz elvezetése és felújították az út burkolatát is.

 

Borkai Zsolt polgármester az Európai Unió által támogatott projekttel kapcsolatban elmondta, korábban Győr több területén is komoly gondot okozott a hirtelen lezúduló csapadékvíz. Az önkormányzat törekvése, hogy önerőből, és a négy városrészt érintő programhoz hasonló pályázatok segítségével minél hatékonyabban változtasson ezen a helyzeten. Hozzátette, Győrben számos helyen érhető tetten, hogy a lakóutcák folyamatos felújítása mellett nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a vízelvezetés kérdésének megfelelő megoldására. Nincs ez másként a bácsai fejlesztés esetében sem, ahol a csapadékvíz elvezetés mellett útépítések is történtek.

 

Bárány István, a terület önkormányzati képviselője hozzátette, ezzel a beruházással megújult a városrész szíve, hiszen az érintett utcák által határolt területen olyan emblematikus intézmények működnek, mint az iskola, a bolt, vagy épp a templom. A fejlesztés révén nem csak a vízelvezetés régóta fennálló problémája oldódott meg, de egyben az utcakép is jelentősen megváltozott, az itt élők, és az ide érkezők egy kisvárosias jellegű miliővel találkozhatnak. A képviselő kiemelte, ez a fejlesztés sokak számára teszi jobbá a mindennapokat.

 

A lakók nevében Morvay László mondott köszönetet az önkormányzatnak a fejlesztésért, hiszen az egy nagyon régóta húzódó problémát orvosol. Az itt élőknek gyakran okozott bosszúságot a csapadék nem megfelelő elvezetése. A most átadott beruházás a lakók mindennapi életét könnyíti meg és járul hozzá a nyugodt, és még élhetőbb környezet kialakításához. Morvay László arra is emlékeztetett, hogy a bácsai egy komplex fejlesztés része, így az nem csak a számukra, de Győr további városrészei számára is magasabb komfortfokozatot teremt.

 

A négy városrészt érintő beruházás részeként további három helyszínen történtek fejlesztések: Megvalósult a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukciója. A mintegy 3,5 km hosszú csatorna medrét kikotorták, valamint felújították, illetve újakkal bővítették a meglévő műtárgyakat. Megtörtént Adyvárosban az 1. sz. tározótó feliszapolódott, növényzettel benőtt mederfenék kotrása, a növényzet gyérítése, valamint egy új műtárgy beépítése. A beavatkozásnak köszönhetően nőtt a tó tározó kapacitása. Szabadhegyen folytatódott a csatornahálózat kiépítése a Gyöngyvirág, a Kopja és a Mozsár utca egy részében. Az érintett területeken az útburkolat is megújult 527 méter hosszon.

 

A projektnek köszönhetően növekedett a településrészeken a környezetbiztonság, javult a környezeti állapot, csökkent a belvíz és helyi vízkárok veszélyeztetettsége, javult a felszíni vizek minősége, illetve a belterületre hullott csapadékvizet rendezetten és kártétel nélkül el tudják vezetni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A projekt címe:                                       Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A projekt azonosító száma:                   NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

Kedvezményezett neve:                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:           9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                                  www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:                         Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet:                      Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Honlapja:                                                www.westpa.hu