image
image
image
image
image
image
image
image

Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11) pályázati felhívásra „Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében” címmel. A projekt azonosító száma: NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023.

 

A pályázat elbírálása 2012. áprilisában megtörtént. A pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság, így a fejlesztés 280.314.980.- Ft európai uniós támogatás és 31.146.109.- Ft önkormányzati önerő mellett valósulhat meg.

 

A pályázatból megvalósuló fejlesztés mellett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata további önerő biztosításával a kapcsolódó útépítésekre a 2012-2013. években összesen 213.735.839.- Ft-ot fordít.

 

A támogatási szerződés aláírására 2012. június 28-án került sor.

 

A projekt megvalósítása 2012. június 1-től – 2013. december 31-ig tart. A projekt kivitelezési munkái várhatóan 2012. szeptember 1. és 2013. május 31. között zajlanak.

 

A pályázat célja

A település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz és helyi vízkárok veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Fő célkitűzésünk a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése. Ezen túlmenőn cél a lakosság komfortérzetének növelése, ezáltal a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése.

 

A projekt ismertetése

 

1. projektelemAdyváros

Adyvárosi 1. sz. tározótó fontos része annak a hármas tórendszernek, mely az Adyváros és József Attila lakótelepek csapadékvíz elvezetését hivatott szolgálni (csapadékvíz befogadó, tározó illetve lefolyást késleltető tavak.). A lakosság részéről régóta komoly igény a tározótavak környezetének rendbetétele, hiszen a lakótelepi környezetben a csapadékvíz tározó funkción túl közösségi térként az aktív pihenés színterei is ezek a tavak.

A jelenlegi projektben az 1. sz. tározótó feliszapolódott, növényzettel benőtt mederfenék kotrására kerül sor, a tórendszerben kiépített, elöregedett műtárgyak jelen állapotukban nem képesek betölteni tökéletesen funkciójukat. Külön problémaként jelentkezik a nyári időszakban a gyakori halpusztulás, illetve büdösödés, mely jelentős mértékben zavarja a tó környezetében lakókat.

A rekonstrukció során a tóban található 10-30 cm közötti mederiszap eltávolításra kerül, a betelepült növényzet gyérítése megtörténik. A tárgyi rekonstrukcióban további 1 db műtárgy építése szükséges. A tisztító műtárgyak telepítés – illetve a csatorna átkötések miatt a meglévő kitorkolló fejek bontásra kerülnek, illetve áttelepülnek. A tározótó kapacitása a beavatkozást követően 32.166 m3-re növekszik.

 

 

2. projektelemSzabadhegy

Szabadhegy városrészben található Gyöngyvirág-Mozsár-Kopja utcai szakaszok csapadékvíz-elvezetése (útépítés) kiépítésére irányul. 2006-2010 közötti években Győr-Szabadhegy városrész csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett négy ütemű kiépítése keretében elsőként megépült a városrész csapadékvizeinek befogadójába az Adyváros 1. sz. tározótóba juttatását biztosító gerincvezeték és olajleválasztó berendezés. A II. ütem 2009-ben a Vak Bottyán utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat felújítás, a III. ütem 2010-ben a Traktoros utca valamint néhány környező utca egy-egy szakaszának csatornázása és a követő útburkolat felújítása keretében valósult meg. A III. ütem szoros folytatásaként a IV. ütem tartalmazza a Gyöngyvirág utca Lepke utca Mozsár utca közti szakasza, Mozsár utca Virág utca és Gábor Áron utca közti szakasza, Kopja utca Traktoros és Mozsár utca közti szakasza csatornahálózatának kiépítését. A Gyöngyvirág utcában szükséges a meglévő szennyvízcsatorna bontása és átépítése ellentétes folyásiránnyal és folyásfenék átalakítással, mivel a családi házas ingatlanok szennyvízbekötéseit csak ezzel a megoldással lehet biztosítani. A csatornaépítést követően az utcák útburkolata is megújul. A beavatkozás 527 m hosszan történik. 100%-ban önkormányzati forrásból valósul meg az útfelújítás.

 

3. projektelemGyirmót - Ménfőcsanak

Az elmúlt évek területfejlesztései és beépítési viszonyai indokolttá tették, hogy a városrészek csapadékvíz-elvezetése kiemelt prioritásként szerepeljen a város fejlesztési programjában.A projekt keretében megvalósul a Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rekonstrukciója.

A mintegy 3,5 km hosszú csatorna rekonstrukciós munkái során, megvalósul a mederben található, a lefolyási viszonyokat jelentősen rontó vízi növényzet eltávolítása, iszapkotrás, az elfajult mederszakaszok helyreállítása, valamint a meglévő műtárgyak felújítása és újak építése.

A tervezett beavatkozás következtében javul a meder vízelvezető képessége, csökken a meder gyors újra növényesedésének esélye, a kitermelt iszap helyére szabad tározó kapacitás kerül.

 

 

4. projektelemKisbácsa

Kisbácsa városrészben a Külső-Bácsai út Csemete és Boglárka utca közti szakasza, Boglárka utca Külső-Bácsai út és Sövény utca közti szakasza, Sövény utca Boglárka és Csemete utca közti szakasza, Szabadság utca 17-30 házszámok közti szakasz csapadékvíz-elvezetési gondjainak megoldására kerül sor a projekt keretében.

2010-ben átadásra került az Új Bácsai út, amelynek megépítésével Győr-Kisbácsa városrész csapadékvizeinek befogadója biztosítottá vált, ezzel műszakilag megteremtődött annak feltétel, hogy a térség vízrendezése megtörténhessen. A projekt keretében első ütemben a csapadékvíz elvezető rendszer gerince kerül kiépítésre, mely biztosítani tudja rendszer továbbépítését. A gerincvezetékhez bekötésre a kerül a Szabadság utca – Sövény utcai kereszteződésben található mélypont, mely azonnal érezhető javulást eredményez. A kapcsolódó útépítési munkálatok 100%-ban önkormányzati forrásból valósulnak meg.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A projekt címe:                                       Belterületi vízrendezés fejlesztések Győr Megyei Jogú Város négy városrészében

A projekt azonosító száma:                   NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0023

Kedvezményezett neve:                        Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett elérhetősége:           9021 Győr, Városház tér 1.

Honlapjának címe:                                  www.gyor.hu

Projekt kapcsolattartója:                         Józsa Anita (e-mail: jozsa.anita@gyor-ph.hu)

 

 

Közreműködő Szervezet:                      Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Honlapja:                                                www.westpa.hu