image
image
image
image
image
image
image
image

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása az Erzsébet Ligeti Óvodában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A projekt hozzájárul a településen élő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztető elhelyezésének megszüntetéséhez, az integrált oktatás megvalósításához. A kivitelezés a közbeszerzési eljárást követően, 2017. tavaszán kezdődhet meg.

 

„Az Erzsébet Ligeti Óvoda 1976 óta működik, negyven éve szolgálja az itt élőket. Fontos feladatunk, hogy az intézmény megfelelő színvonalon, a gyermekek egészséges fejlődését, nevelését kiszolgáló módon működjön.” – fogalmazott Kovács Tamás, a terület önkormányzati képviselője, aki hozzátette, ahogy városszerte, úgy a körzetében található óvodák önkormányzati fejlesztése is folyamatos, az Erzsébet ligeti intézményben is több korszerűsítés történt az elmúlt években. „Örömteli azonban, hogy a sikeres pályázat egy komplex, átfogó fejlesztésre ad lehetőséget.”

 

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedik el az ingatlankiváltással érintett Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája, amely jelenleg szervezetileg más óvodához tartozik. A Magyar u. 1. szám alatti ingatlan a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolával telekhatáros, és az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben az épület. Az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével kiváltható a jelenlegi 3 csoportos óvoda feladatellátási helye. A kiváltandó ingatlanban rendelkezésre álló valamennyi helyiség és funkció az új építésű ingatlanban is kialakításra kerül, a földrajzi közelségéből adódóan a szolgáltatást igénybe vevőknek a feladatellátási hely áthelyezése hátrányt nem okoz.

 

Az Erzsébet Ligeti Óvoda meglévő épületében is terveznek funkcionális változtatásokat. Az épület földszintjén lévő egyik foglalkozó a jelenlegi helyén megszűnik és a földszinti jobb oldali foglalkoztatóba kerül, annak vizesblokkjának átalakításával. A felszabaduló alapterületen kerül elhelyezésre a nevelői szoba, önálló öltöző- és vizesblokkal. Az emeleti részen a lépcsőpihenők területéből utólag leválasztott egyéni foglalkoztató és gazdasági iroda helyisége megszűnik, ami tűzvédelmi, menekülési okokból szükséges. A gazdasági irodát a jelenlegi mosó helyiség-vizesblokkból alakítják ki, míg a mostani nevelői szoba tárgyalóként funkcionál tovább. Az egyéni foglalkoztatókat az új épületszárnyban helyezik el. A meglévő épület felújítása során teljes körű villamosfelújítás történik, ezt követően a beavatkozással érintett helyeken szükséges lesz a burkolatok felújítása is.

 

A meglévő épületrészhez harmonikusan illeszkedő kétszintes épületbővítés valósul meg: Az új épületrész elhelyezése miatt a jelenlegi főépületet a tornacsarnokkal összekötő kihasználatlan és energetikailag is kedvezőtlen kialakítású közlekedőt elbontják. A közlekedő folyosó funkcionális átalakításával az új épület szerves részévé válik. Az új épületben szintenként két-két foglalkoztatót hoznak létre. Az új földszinten kialakítandó további helyiségek gyermeköltözők, raktár, mosó-szárító helyiség, nevelői és akadálymentes vendég WC, valamint bejárathoz közeli lépcsőház. Itt kerül elhelyezésre a személyfelvonó lift, mellyel eddig nem rendelkezett az épület. Az új emeleti részen a két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni foglalkoztató helyiségek lesznek. Az orvosi és elkülönítő szoba is az új épületben kap helyet. A tornaterem átalakítása is megtörténik, a terem légterének megemelésével, lapostetős kialakítással harmonikusan illeszkedik majd az új épület tetősíkjához. Ezzel megoldással rengeteg, jelenleg kihasználatlan holt tér válik hasznosítható térré. A tornaterem mellett öltöző, mosdó, WC és tornaszertár kialakítására is lehetőség lesz. Az udvar rendezése során az új épülethez igazodva füvesítés, valamint a játszóeszközök rendezésére kerül sor. Az egyéni fejlesztő szobák kialakításával a pedagógiai program professzionális végrehajtására lesz lehetőség. A speciális, egyéni foglalkozások zavaró körülmények kizárásával hatékonyabban végezhetők. Akár egyszerre több egyéni foglalkozásra is lehetőség lesz. Az eszközbeszerzés során óvodai bútorokkal, berendezési tárgyakkal és fejlesztőeszközökkel is gazdagodik az intézmény.

 

A meglévő épületben az épület bejáratát és a vendég WC-t akadálymentesítik, míg a közlekedő folyosó ezen szakaszán a fal- és padlóburkolatok kontrasztos kialakításával segítik a látássérült emberek tájékozódását. Az új építésű rész minden fogyatékosságra kiterjedően komplex akadálymentesítéssel lesz ellátva.

 

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése című TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A támogatás összege: 374 790 016 forint, megvalósulásának tervezett  időtartama: 2016. 09. 01 – 2018.08.31. A projekt megvalósítási helyszíne az Erzsébet Ligeti Óvoda, az ingatlankiváltással érintett óvoda a Győri Mosolyvár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodája.

Az Óvoda építési kivitelezése befejeződött, a projekt zárására az óvodai eszközök beszerzésének lefolytatása után kerül sor.