image
image
image
image
image
image
image
image

Átadták a Horgas úti óvodát

A város mintegy 135 millió forintos európai uniós támogatásból, és több mint 200 millió forintos saját részből újította meg és bővítette a Győr-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Horgas utcai óvodai egységét…

Borkai Zsolt polgármester az átadási ünnepségen elmondta, a városrészben régi igény az óvodai férőhelyek bővítése, hiszen Ménfőcsanak lélekszáma, így a gyereklétszám is folyamatosan növekszik. A dinamikusan fejlődő városrészben az elmúlt időszakban jelentős beruházások történtek, és ennek a fejlesztési sorozatnak méltó folytatása ez a gyönyörű épület.

Szabó Jenő önkormányzati képviselő hozzátette, nagy szükség volt az óvodai férőhelyek bővítésére, ami már önmagában is öröm, mint ahogy örömteli az is, hogy ilyen szép és korszerű intézménnyel gazdagodhatott a városrész.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009 októberében a Nyugat-dunántúli Operatív Programban meghirdetett Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásaként 135.402.878.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Győr-ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Horgas utcai óvodai egységének bővítésére. A 90%-os támogatás mellett 10% (15.044.764 Ft) önrészt kellett biztosítani a pályázathoz.

A komplex óvodafejlesztéshez Győr városa önkéntes vállalásként további 192 millió forinttal járult hozzá, ezzel a pályázatban tervezett 3 régi foglalkoztató felújítása és 2 új foglalkoztató megépítése mellett, még plusz két foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek megépítésére is lehetőség nyílt.

A projekt keretében nemcsak egyszerű infrastrukturális állagmegóvásról volt szó, hanem az esélyegyenlőség társadalmi elvárásainak megfelelően a speciális élethelyzettel rendelkezők számára is használható körülmények megteremtéséről. Az integrált nevelési környezet esélyt teremt a mozgásukban korlátozott, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek számára is. Az európai uniós pályázat, valamint az önkormányzat további forrásbevonásával megvalósuló beruházás keretében az óvoda régi épületrésze - melyben 3 meglévő foglalkoztató és kiegészítő helyiségek vannak - teljes körű felújításon esett át, az új épületrészben négy új foglalkoztató, valamint a szükséges kiegészítő helyiségek, úgymint egyéni fejlesztő és logopédiai szoba, orvosi szoba, melegítő konyha, raktárhelyiségek, mozgássérült vizesblokk stb. kerültek kialakításra. Az óvodabővítés két foglalkoztatója és kiegészítő helyiségei a város által biztosított pályázaton kívüli saját forrásból valósultak meg.

A projektben kiemelt szerep jutott az akadálymentesítésnek. A régi és új épületrész összeköttetésében található az akadálymentes bejárat, ahol az épületek közti átjárást egy emelőrámpa segíti.  A tervezéskor az egyéb fogyatékkal élő emberek igényeit is figyelembe vették. A folyosókon a padlóburkolatokban sötétebb vezetősáv jelzi a gyengénlátók számára a biztonságos útvonalat, bizonyos helyiségekben a hallássérült emberek számára a falakba beépített indukciós hurok segíti a könnyebb kommunikációt. Az épületben elhelyezett tájékoztató táblák Braille-írással is olvashatók, így a vakok és gyengénlátók is önállóan tudnak tájékozódni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt címe: Óvodabővítés és komplex akadálymentesítés Győr-Ménfőcsanakon
Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.3.1/2./2F-2f-2009-0007
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu 
Közreműködő Szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. www.vati.hu 
Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1.