image
image
image
image
image
image
image
image

Átadták a felújított Városháza teret

Új fénybe borult a városháza 2008 október 16-án, csütörtökön este, amikor Borkai Zsolt polgármester átadta a felújított Városháza teret. . .

Az átadáson Németh Zoltán alpolgármester kifejtette korábban a tér nem volt méltó Győr városához, ezért határoztak a felújítás mellett. A munka elvégzésére szoros határidőt szabtak, mert a tér rendkívül forgalmas terület. A burkolatcsere mellett gyönyörű park-rész létesült, és látványos megvilágítást is kapott.

Borkai Zsolt polgármester hangsúlyozta, egy csodálatos épület, Győr egyik szimbóluma, a városháza méltó környezetet kapott, amely nem csak látványában, de műszakilag is megújult. Hozzátette, reméli a megújult tér a győriek és az ide látogatók megelégedésére szolgál, mert ez egy igazi közösségi tér lehet. Nem csak rendezvényeknek adhat otthont, de a hétköznapokon is leülhetnek egy kicsit az emberek megpihenni, beszélgetni.

A köszöntők után Borkai Zsolt polgármester gyújtotta meg a Lippentő táncegyüttes fiataljainak fáklyáit, akik megvilágították a virágokból elkészített városcímert, és kigyúltak a díszvilágítás fényei.

A kivitelezők részéről Kovács Barnabás a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója és Prédl Antal a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének helyettes vezetője a beruházás részleteiről beszéltek:

Bővített tartalommal, mégis 10 nappal a szerződésben vállalt határidő előtt készült el a Városház tér teljes körű felújítása. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. kivitelezésében elvégzett beruházás sikere a győri alvállalkozóknak is köszönhető.

A precíz előkészítés után a téren is látható munka július 28-án kezdődött és október 10-ig tartott, így a beruházás a határidő előtt 10 nappal elkészült. A munkaszervezés minden esetben az élhetőséget és az életszerűséget tartotta szem előtt. Ennek szellemében a tervezés során a Városház tér felületét kisebb területrészekre osztották, majd egy-egy kisebb részt az előre elkészített ütemtervben foglaltak szerint megépítettek. Az átépítés során 2056 négyzetméter kővel burkolt felület készült.

A porfir kövekből kirakott kősorok közé világító testeket építettek, így a kombináció exkluzív megjelenése garancia az egyediségre. A tér Városháza felöli részén a burkolat és a kert találkozási pontjaiban két darab, megjelenésében az eredetiséget magában hordozó kandeláber fénye ragyogja be a környezetet.

A beruházás keretében a föld alá rejtették a karácsonyi díszvilágítás dobozait, a Városházát és a két oldalt a barokk kertben lévő nagyobb növényeket egyenként megvilágító lámpák szerkezeti részeit, valamint a hangosítás kábeleit. Mindez a közterületek energiaellátásában jelenleg még új technikának számító, de Győrben már megvalósított két darab, szintén a föld alá süllyesztett médiaaknából vezérelhető. Az előrelátó gondolkodásmódot jól jellemzi, hogy a tér alatt már most előkészítették az automata öntöző rendszer védőcsöveit.

Külön szót érdemel az a csodálatos barokk kert, amelyet a Városháza Szent István út felőli oldalán, a régi park helyén lépcsőzetes növény magasságszint kialakításával valósítottak meg. A kertépítés során a szakemberek több mint 2600 darab cserjét, főleg Buxust, Tiszafát és Borókát ültettek el. Az ágyásokban több mint 500 darab évelő Árnyékliliom és több mint 1000 darab rózsatő kapott helyet. Az őszi és téli időszakban szépen díszlő árvácskákból, majd a kora tavasztól pompázó tulipánok hagymáiból összesen közel 2000 darabot ültettek. A fentiek mellett további 1000 négyzetméter gyepszőnyeg lerakásával színesítették a teret.

Annak érdekében, hogy a Városház tér valós közösségi hellyé válhasson szükséges volt az utcabútorok – padok és székek – cseréje.  Összesen 6 darab pad és 22 darab kényelmes szék található a téren, amelyek megjelenésükben megegyeznek a más utcákban, így például a Baross úton korábban kihelyezett ülő alkalmatosságokkal. A megszépült környezetben kiemelten fontos a tisztaság, ezért a beruházás keretében 16 darab hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki.

Az új környezetben az építési remekműnek számító győri Városháza is új, eddig eltakart vetületben tárul a szemünk elé. Az új látványélmény jelentősen eltér az eddig megszokottól, a korábbinál mozgalmasabb és színesebb. Ennek köszönhetően a mindennapok során a tér és az épület a győriekkel együtt él.

***

Megkezdődött a Városház tér átépítése

2008. július 28-án elkezdődött a városháza előtti tér átépítése, amely várhatóan október 20-ig készül el. A felújításról Borkai Zsolt polgármester és Németh Zoltán alpolgármester számolt be részletesen…

Borkai Zsolt polgármester július 29-én, kedden a helyszínen elmondta, elkezdődött a Győr városához méltatlan állapotban lévő Városház tér átépítése. Hozzátette, a városvezetés célja, hogy a lakosság környezetét folyamatosan szépítsék, még élhetőbbé tegyék Győr városát. Ennek érdekében újulnak meg parkjaink, ennek érdekében újulnak meg a rossz állapotban lévő utak, és ennek eleme a tér felújítása is.

A polgármester kifejtette, a fejlesztést megérdemlik a győriek, hiszen a tér jelenleg rossz állapotú, az aszfalt töredezett, nem méltó Győr városához. A megújuló tér tovább emeli a belváros szépségét, és rendezvényeknek is otthont adhat.

Németh Zoltán alpolgármester, belvárosi képviselő a beruházás tartalmi részleteit ismertette:

A burkolat:

A tér egésze természetes kőburkolatot kap, a szürkés-barnás tónusú pietra piasentina nevû lángolt kezelésû fagyálló és csúszásmentes gránitot Olaszországból szállítják, ebből a kőből cserélik ki a szegélyeket is, díszítésként bordó színû porfír kiskockakövet a tér középső részén építenek be. A burkolt felület 2025 m2, a kő 4,6 cm vastag, 20 cm × 50 cm, illetve 40 cm × 100 cm méretû lapokból áll. /12 kamionnyi, összesen 180 raklap/ (Alkalmasnak kell lenni arra, hogy akár egy kamiont, vagy autóbuszt is elbírjon, ami rendezvények esetén szükséges.)

Az eredeti terven felül megújul a zöldfelület is (1356 m2):

A zöldfelületekből „barokk látványparkot" alakítanak ki. Ehhez 2256 db bukszus cserjét, 385 db díszcserjét, 39 db oszlopos és kúszófenyőt, négy magnóliát és juhart, 540 db évelő cserepes növényt, a virágágyakban 215 m2-en 1035 db rózsát és ezen felül 1920 db egynyári virágot ültetnek el. A tér dísze lesz 2 db 4 méter magas ezüstfenyő, amely Kárpátaljáról érkezik Győrbe. (A régi fenyők közül egyik fenyő tavaly egy vihar során pusztult el, melyet akkor nem sikerült megfelelő módon pótolni, a másik fenyő pedig beteg, így sajnos a helyett is újat kell ültetni.) Szakemberek vizsgálják a téren lévő 5 db vérjuhart, amelyek szintén betegek, így valószínûleg a Baross utcaihoz hasonló gömbkőris kerül a helyükre (6 db).

A beruházás részeként új utcabútorok kerülnek kihelyezésre, a közmûaknák beton fedlapjait öntöttvasra cserélik, az eldeformálódott favédőrácsok is újak lesznek, átépítik a csapadékvíz elvezető rendszert is.

Ívkorrekció a nyugati oldalon:

Az Útkezelő Szervezet által végzet forgalomkorszerûsítési program érinti a Városház tér szélét, az októberben kezdődő munkálatokat előbbre hozták, így ívkorrekciót hajtanak végre a tér építésével párhuzamosan, valamint a buszváró is néhány méterrel odébb kerül.

Átépítés a Városháza épületén is:

A beruházással egy időben a Városháza lépcsője és az aszfaltozott lépcső pihenő is megújul, valamint az erkély nem éppen tetszetős és balesetveszélyes vízelvezetése is Mûemlékvédelmi Hivatallal egyeztetett módon kulturáltan átalakításra kerül. (A csapadékvíz jelenleg a lépcsőre folyik, amely ha megfagy, rendkívül balesetveszélyes.) A tûzoltóság kérésére a Városháza esetleges oltásához a Földhivatal közelében egy tûzcsap is létesül.

Esküvők, hivatali ügyintézés:

A Városházán tartott esküvők szempontjából fontos információ, hogy az épületet szeptember 1-ig lehet majd a Szent István út felől autóval megközelíteni, ezt követően a lépcső átépítése miatt a kivitelezés végéig (okt. 22.) csak a hátsó bejáratot lehet használni. Ez érinti a dolgozókat és az ügyet intézőket is.

A munkák a buszmegálló áthelyezésével kezdődnek és a gyalogosforgalom szempontjából a legkritikusabb 1-2-es ütem kivitelezése szept. 1-ig befejeződik.

(A kőlapok lerakása várhatóan augusztus 10-15 körül kezdődik a tér nyugati oldalán a buszváró körül, a növénytelepítés augusztus 20. után kezdődik. A befejezés tervezett időpontja: okt. 22.)

Kivitelezés ütemterve, gyalogos közlekedés:

A kivitelezés a lap alján letölthető ütemterv szerint zajlik két párhuzamosan dolgozó mûszakkal, 6-16 óráig illetve 10-18 óráig. A kitermelt föld és a beszállítandó anyagok mozgatásánál a kivitelező törekszik arra, hogy a kevésbé forgalmas időszakban szállítson, lehetőleg 18-22 óra között. 22 óra után zajos munkavégzés nem történik a téren!

A munkaterületen 24 órás őrzés lesz, amely nem csak a vagyonvédelmet de a gyalogforgalom segítését is szolgálja. A gyalogosforgalom folyamatosan biztosított lesz, teljes zárásra legfeljebb néhány napra kerülhet sor. A forgalom irányát táblák fogják jelezni.

A beruházáshoz szükséges fedezetet a város költségvetése biztosítja, a kivitelezési munkákat a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. végzi, illetve bizonyos munkafázisokhoz alvállalkozók segítségét veszi igénybe. A beruházásra 160 millió Ft áll rendelkezésre, de a beárazás során 120 millió Ft-ra sikerült csökkenteni a költségeket, így az eredeti tervekben nem szereplő zöldfelületek felújítására is maradt fedezet 20 millió Ft értékben, így összesen 140 millió forint lesz a végösszeg. A fennmaradó összeget ígéretünknek megfelelően a városi zöldterületek, parkok felújítására fordítja majd a Komszol. A tér kiviteli terveit a Czita Építész Iroda Kft., a kertészeti terveket a Comfort Tervező Kft. készítette. - zárta Németh Zoltán alpolgármester.

Az ütemterv innen letölthető:

 

Csatolás: