image
image
image
image
image
image
image
image

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítására, bővítésére. A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges óvodai környezet biztosítása a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A beruházással javulnak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei, segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. Modern, gyermekbarát infrastruktúra jön létre, amely egyben akadálymentes környezet is biztosít.

 

 

„Az önkormányzat folyamatosan fejleszti óvodáit, saját forrásból javítja gyermekeink nevelési környezetét. Emellett a pályázatok adta lehetőségekkel is élünk, ennek köszönhetően jelenleg is több – az óvodáinkat és bölcsődéinket érintő – beruházás zajlik a városban.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. A terület önkormányzati képviselőjeként hozzátette, örömteli, hogy ennek köszönhetően a Bóbita Óvoda is tovább fejlődhet, amely a projekt révén tovább emelkedhet az óvodai nevelés színvonala.

 

A fejlesztés alapvető célja két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt. A meglévő épület felújítása során a földszinten a jelenleg vezetői irodaként funkcionáló helyiségek helyén alakítják ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik majd az akadálymentes WC. A meglévő épület emeleti részén az óvónői szoba átalakítását követően kialakításra kerül egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő. A jelenlegi bejáratnál csatlakozik majd a régi épülethez az új, melyben az új aula kap helyet. Az épület földszinti részén tornaszoba és szertár lesz majd, illetve a szülői fogadó - gazdasági iroda, vezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba.

 

 

Az új épület emeleti részén alakítják ki a két foglalkoztatót előtér-öltözővel, valamint a szükséges mosdóhelyiségekkel. A játszóudvart is újragondolják, korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokat helyeznek ki. Az épülettől induló járdák a hátsó kertben ívesen kanyargó úthálózatot képeznek, melyek elválasztják a különböző funkciójú játszóterületeket, a gyerekek kerékpárpályaként is tudják használni. A játszóeszközök alá részben színes, öntött gumi ütéscsillapító, burkolat részben homok kerül. Az udvar központi részébe kerül egy nagy méretű kombinált mászóka, mely köré szerveződnek a kisebb egységek, mint vizes játszó, homokozók, szabad gyepfelület.

 

A korábbi évek beavatkozásai során a homlokzatot részben szigetelték, most az eddig érintetlen fal szigetelése is megtörténik. A szintén kétszintes új épületet egy nyaktaggal kapcsolják a régi épülethez, ennek földszintjén lesz az egyéni fejlesztő szoba, szintén itt kap helyet a közel 54 m2-es aula. Itt alakítják ki a közel 85 m2-es tornaszobát, mely egyben rendezvénytérként is segíti az óvoda működését. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerülnek az intézménybe.

 

 

A projekt keretében az első udvarba négy parkolóhelyet alakítanak ki, melyből egy akadálymentes lesz. Az új épület tetején helyet kap egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz. A földszinti bejárat, valamint az építendő tornaszoba bejárata az udvarról közelíthetőek meg akadálymentesen. A meglévő épület földszintje teljes egészében akadálymentes lesz.

 

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás 340.011.193 forint, a megvalósítás időtartama: 2016. 07. 13 – 2017. 06. 30.