image
image
image
image
image
image
image
image

A projektről

Főkedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

A PROJEKT CÍME: Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 260 000 000 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

A projekt célja:

A projekt elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve a további szegregációval veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése. Vagyis az újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív részvételével valósulnak meg, és életkörülményeik javítását is szolgálják.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. augusztus 31.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001