image
image
image
image
image
image
image
image

A közgyűlés elfogadta Győr város stratégiai zajtérképét

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001 azonosító számú projekt keretében Győr város közigazgatási területére vonatkozó, a 280/2004. (X.20.) Kormány rendelet előírásainak figyelembevételével elkészített stratégiai zajtérképet.

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek” tárgyú felhívásra „Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése címmel (azonosító szám: KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001). A projekt összköltsége 66,4 millió forint, melyből 95% támogatás (63,1 millió forint), az önkormányzat saját forrása 5% (3,3 millió forint).

 

A pályázat célja, hogy az Önkormányzat eleget tegyen a 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletből eredő jogszabályi kötelezettségének. A hivatkozott jogszabály szerint a 100 000 főnél több lakosú városok közigazgatási területére stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni.

A 280/2004. (X.20.) Korm. rend. 14. § (4) bekezdése alapján a kötelezett önkormányzatok képviselőtestületének 2012. június 30-ig kell elfogadni a stratégiai zajtérképet. A győri közgyűlés 2012. június 29-én tárgyalta és fogadta el a zajtérképet.

 

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a zajtérkép és az intézkedési terv elkészítésére a megbízást a „Győr Zajtérkép 2012” Konzorcium nyerte el. A konzorciumot a Geodéziai és Térképészeti Zrt. (konzorciumvezető), a VIBROCOMP Kft. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. alkotják.

 

Győr város közigazgatási területére vonatkozó stratégiai zajtérkép a vállalkozási szerződés ütemezésének megfelelően 2012. március 31-ig elkészült (1. sz. melléklet). A projektmegvalósításában közreműködő zajszakértő szakvéleménye alapján (2. sz. melléklet) a konzorcium a zajtérképezési feladatokat a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint végezte el, az elkészített zajtérképek Győr város számára eredményesen használhatók, irányt mutatnak a szükséges zajvédelmi megoldások kialakításához.

 

A 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet előírja, hogy a stratégiai zajtérképet 3 hónappal a zajtérkép elfogadása előtt a környezetvédelmi felügyelőségnek meg kell küldeni, amely az elkészült stratégiai zajtérképét véleményezi és jóváhagyja. A fentieknek megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a stratégiai zajtérkép teljes dokumentációját benyújtotta az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre 2012. április 2-án. A Felügyelőség 2012. május 15-én kelt levelében Győr város stratégiai zajtérképét elfogadásra javasolja (3. sz. melléklet).

A stratégiai zajtérkép interaktív, webes formája várhatóan 2012. őszére elkészül és a nagyközönség számára is elérhetővé válik. A stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv a 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2013. év első felében kerül a Közgyűlés elé.

 

A zajtérkép és az előterjesztés mellékletei a június 29-i közgyűlés anyagai között megtalálható (III/4-es napirend).