image
image
image
image
image
image
image
image

A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Kiskúti úti Bölcsőde felújítására…

 

A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása, munkaerőpiacra történő visszatérésük elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A felújítás révén a mai kor követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezetet alakítanak ki a Kiskúti úti bölcsődében (9027 Győr, Kiskúti u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A fejlesztéssel tovább emelkedik Gyárváros településrészen a közszolgáltatások színvonala.

 

Legfontosabb cél a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése, felzárkóztatása. Cél a modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, egészséges, motiváló környezet megteremtése, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása, mely megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. A projekt keretében eszközök beszerzése is megtörténik. Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök, udvari bútorok a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járulnak hozzá. Ilyenek például a percepciófejlesztés, verbális fejlesztés; logikai gondolkodás-, finommotorika-, érzékelés fejlesztése, zenei nevelés, testi szükségletek kielégítése stb. Az udvari játékok, tornaeszközök segítségével javítani lehet a gyermekek fizikai állapotát, testi fejlettségét, fejleszteni tudják a mozgáskultúrájukat, szenzomotoros koordinációjukat, és nevelhetik őket az egészséges életmódra.

 

A beruházás a bölcsőde energetikai korszerűsítését kívánja folytatni: megvalósul a tető hőszigetelése a tetőfedés cseréjével, emellett megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is akadálymentes rámpa és lépcső kialakításával. Az épületben akadálymentes WC-t alakítanak ki egy meglévő vizesblokk összevonásával.

 

 

„A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása”című, TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 96.428.500 Ft.