image
image
image
image
image
image
image
image

A HARMADIK ÜTEMMEL FOLYTATÓDIK GYŐR-ÚJVÁROS REHABILITÁCIÓJA

A több ütemből álló projekt előkészítése során 2016 márciusában igényfelmérés készült a városrészben és a szegregátumban élők, az ott működő intézmények képviselőinek és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek bevonásával. A megkérdezettek visszatérő problémaként jelezték a rossz lakáskörülményeket. A projekt alapvető célja tehát nem más, mint az épített környezet gyors és tartós javítása, ami hozzájárul az ott élők társadalmi felzárkóztatásához.

 

Már zajlik a második ütem

„A szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén” elnevezésű projekt második ütemének célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, valamint a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja, amely az egyes ütem folytatásaként valósul meg, s a munkálatok jelenleg is zajlanak. Ennek eredményeként a lakhatási feltételek jelentősen javulnak, amely az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán és energetikai korszerűsítésén keresztül válik lehetségessé. Ezzel a fejlesztéssel az önkormányzati bérlakás-állomány színvonala emelkedik. Ez a pozitív változás magával hordozza azt az igényt, hogy a lakók a megújult környezetet magukénak érezzék és nagy hangsúlyt fektessenek az állagmegóvásra. Az új lehetőséget birtokában a családok integrációs esélyei a növekednek, így a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés lehetősége növekszik.

 

A harmadik ütem következik


„A hat évvel ezelőtt elindított újvárosi rehabilitáció immár a harmadik üteménél tart – kezdte dr. Fekete Dávid alpolgármester. –  A cél, visszaadni az egykor patinás városrész régi fényét. Jó úton haladunk, hiszen az elmúlt években számos épület újult meg, de a projekttől függetlenül is nagy jelentőségű fejlesztések valósultak meg a területen. Az épület felújítások mellett fontos feladat a városrészben élő hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása, az integráció, a szociális szolgáltatások általi segítségnyújtás.” – fogalmazott dr. Fekete Dávid alpolgármester.

 

A projekt – konzorciumban megvalósuló – harmadik ütemében Győr-Újváros területén a Kossuth utca 36. szám alatt található épület felújítására kerül sor. A beruházás a társasházi közös tulajdonú helyiségek felújítását, a műemléki környezetben megengedett energetikai korszerűsítéseket (nyílászárók cseréje, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése stb.) tartalmazza. A felújítással 11 darab önkormányzati tulajdonú lakás újul meg, ezzel is kapcsolódva az első kettő ütemhez.

 

Az általános cél nem más, mint a helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtése. A projekt megvalósításávál emelkedik a szegregátum bérlakásállomány színvonala, amely szintén előmozdítja a lakókörnyezet megóvása iránti igényt. A megújult környezet és annak folyamatos fenntartása segíti a családok integrációs esélyeit és a folyamatos fejlődést, amely a közösségi és a kulturális életet is érinti.

 

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén III. ütem” című, TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg. A megítélt támogatás összege 350 000 000 Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.02.28.