image
image
image
image
image
image
image
image

A győri gazdaságot erősíti közlekedési infrastruktúránk fejlesztése

A Radnóti út kikötése az 1. számú főútra, a Bercsényi liget II-es és III-as üteme, a Puskás Tivadar úti kikötés, a Szövetség út kikötése a 14. számú főútra, valamint a Szauter út bővítése is a gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést, valamint a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztést szolgálja…

 

„Győr hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaságával rendelkezik. Az önkormányzat egyrészt arra törekszik, hogy olyan intézkedéseket és fejlesztéseket valósítson meg, amelyek még vonzóbbá teszik a gazdasági környezetet, másrészt pedig fontos szempont a város élhetőségének fenntartása, tovább javítása. Az infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a győriek mindennapos közlekedésének gördülékenyebbé, egyben biztonságosabbá tételéhez, ráadásul a jól kiépített közlekedési-hálózat vonzerőt is jelent a gazdaság számára.” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester, aki hozzátette, az útfejlesztések részben a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő sportlétesítmények megfelelő megközelíthetőségét is szolgálják.

 

Fekete Dávid alpolgármester hozzáfűzte, bár a közúthálózat, a közlekedés nem „vesznek részt” közvetlenül a termelési folyamatban, de közvetve nagymértékben befolyásolják a termelés fejlesztésének lehetőségeit. „Az elmúlt években számos olyan nagyberuházást hajtottunk végre, amely ezt a célt szolgálja, és a mostani, öt helyszínen megvalósuló projekt is a gazdaság további erősítését segíti, mindamellett, hogy az itt élők mindennapi közlekedését is rugalmasabbá, kényelmesebbé teszi.”

 

A több mint 2 milliárd forintos európai uniós támogatással megvalósuló, 100%-os támogatási intenzitású projekt 5 nyomvonalat foglal magában, amelyek kivitelezése nem egy időpontban történik. A beruházások során 1350 méter új út épül, közel 2200 métert korszerűsítenek, emellett közel 4300 kerékpáros létesítmény valósul meg.

 

Győr, Iparcsatorna szervizút – Puskás Tivadar úti kikötés

Az új szervizút első szakasza 200 méteren készült el, jelen projekt pedig a déli irányú továbbvezetést tartalmazta közel 700 méter hosszúságban. A fejlesztésnek köszönhetően a Puskás Tivadar út Gyárváros kiemelten nagy forgalommal bíró területének közúti forgalmát gyorsan és akadálymentesen tudja levezetni, miközben az itt működő sportlétesítményekhez (ETO Stadion, Műjégpálya, Magvassy Sportcsarnok és Audi Aréna Győr), illetve az állatkert és az ETO Park számára is megfelelő kapcsolatot biztosít. Az Iparcsatorna elbontott töltésének helyén megépült szervizút a Puskás Tivadar útra csatlakozik, ezzel feltárja a Magvassy csarnok és az AUDI Aréna Győr mögé telepített új parkoló tereket is. A beruházás 2016 nyarán indult és szeptember közepén került átadásra.

 

A Bercsényi liget északi és déli oldalán közútfejlesztés és parkolók létesítése

A már megvalósult fejlesztés révén a Bercsényi liget kiszolgálja a Belváros-Újváros és Sziget-Pinnyéd városrészek közötti növekvő forgalmat, hozzájárul a folyamatosan bővülő Széchenyi István Egyetem, az Aqua Sportközpont, vagy éppen a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra elkészülő Radnóti úti Sportkomplexum közlekedési kapcsolatainak bővítéséhez. A Bercsényi liget útjai közvetlenül csatlakoznak a belső nyugati elkerülő úthoz, amelyen keresztül mind az 1. számú főút (Ausztria), mind pedig a 14. számú főút (Szlovákia) közvetlenül elérhetővé válik. A kerékpáros közlekedést kerékpáros nyomvonal biztosítja a Bercsényi liget északi és déli oldalán egyaránt, valamint 160 db parkoló is kialakításra került. A Bercsényi liget kettes és négyes teknője között a közel egy kilométernyi út fejlesztése 2016. nyarán kezdődött, és szeptember végén került átadásra.

 

A Radnóti út „kikötése” az 1. számú főútig

A beruházás révén a Radnóti utca közvetlen és gyors kapcsolatot teremt a Bécset és Budapestet összekötő 1. számú főút és a Szlovákia felé vezető 14. számú főút között, egyben elősegíti a munkaerő mobilitását Győrön belül, Révfalu-Sziget-Újváros városrészek között, s szintén kiszolgálja a nagy forgalomvonzó létesítmények elérését, mint például az egyetemet, az új uszodát és a Radnóti úti Sportkomplexumot. A mintegy 600 méteres új útszakasz kivitelezése várhatóan 2017 tavaszán kezdődik.

 

Győr, Szövetség u. – Bácsai út nyomvonal korrekció

A Szövetség utca átépítése hozzájárul a forgalom gyors elvezetéséhez Szlovákia és Győr között, elősegíti a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok fejlődését, valamint a munkaerő mobilitást Szlovákia és Magyarország városai között. A beruházás a városon belüli közúti forgalmat is dinamikusabbá és biztonságosabbá teszi Bácsa-Révfalu-Belváros, illetve Bácsa-Révfalu-Sziget-Újváros városrészek között, segíti az egyetem könnyebb elérését, és csökkenti révfalui lakóterületre nehezedő forgalmi nyomást. A közel 500 méter útszakasz átépítését tartalmazó beruházás közvetlen kapcsolatot biztosít majd az Új-Bácsai út és a Szövetség utca között, és a már bemutatott Radnóti úti kikötéssel egy új közlekedési tengelyt hoz létre, csökkentve ezzel a belváros forgalmát is. A beruházás első fejlesztési szakasza az Útkezelő Szervezet kivitelezésében a Szövetség u. – Báthory u. – Bácsai út csomópontig már megvalósult, a fejlesztés második szakasza, a Szövetség u. – Báthory u. – Bácsai út csomóponttól indult 2016. októberében és a Szövetség utca új nyomvonalon történő kivezetésével folytatódik a 14. sz. főútra. A várható befejezési időpont 2017. június vége.

 

Győr, 83. számú főút – Szauter Ferenc út – 82. számú főút csomópont és az azokat összekötő út kapacitásbővítő átépítése

A fejlesztés megvalósítását követően a Szauter Ferenc utca és a kapcsolódó 82. számú főút csomópont kapacitása jelentősen növekszik, így dinamikusabb közlekedést tesz majd lehetővé, hiszen az érintett úthálózat jelenleg több irányból is jelentősen túlterhelt. A jelenlegi alacsony forgalomáteresztő-képességű úton és csomóponton gyakran alakulnak ki torlódások. Az út kapacitás-növekedése révén csökkeni fog a lakóterületekre átszivárgó forgalom nagysága és javul a közlekedésbiztonság is. A Szauter Ferenc út Nagy Imre út és Szent Imre út közötti szakaszán útpálya-bővítés történik. A több mint 200 méter hosszú, 2-szer 2 sávos közlekedési pálya után 2 méter széles gyalogjárda épül, a Szauter út mindkét végére többsávos, fonódásmentes, turbó körforgalom kerül. (A tervezett körforgalmak közül, 2015-ben uniós forrásból már megvalósult a 83-as úthoz kapcsolódó többsávosra bővített körforgalom.). A projekt része a Szauter út – Szent István út (82.sz. főút) meglévő körforgalmú csomópontjának kapacitásnövelő átépítése is. A beruházás várhatóan 2017. második félévében kezdődik és 2018. tavaszára készül el.

 

A Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben című, TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg. A megítélt támogatás összege 2 043 000 000 forint.