image
image
image
image
image
image
image
image

A beruházás története

1998. novemberében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a kiemelt városok szennyvízkezelését megoldandó pályázati igényt jelentett be az EU-nál ISPA-támogatásra

1999. május 6-án Győr Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött arról, hogy a PHARE-támogatásra vonatkozó kérelmét visszavonja és a befejezésre vonatkozó nemzetközi támogatást ISPA formában kéri továbbítani, valamint döntött a saját forrás biztosításáról is

1999. júliusában Győr Megyei Jogú Város és a Pannon-Víz Rt bérleti üzemeltetői előszerződést kötött

1999. decemberében a Környezetvédelmi Minisztérium benyújtotta az EU-nak a telep beruházására vonatkozó ISPA-támogatási kérelmet

2000. júliusában az ISPA-bizottság elfogadta Győr Megyei Jogú Város szennyvíztisztító továbbépítésére vonatkozó támogatási kérelmét 7.250.000 Euro összegben

2000. december 21-én aláírásra került a Pénzügyi Megállapodás az EU részéről

2000. decemberében megjelent a 255/2000. (XII.25.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési. Lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről valamint az 52/2000. (XII.27.) PM-TNM együttes rendelet a PHARE, SAPARD és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól

2001. januárjában elvégzésre került az ipari szennyvízkibocsátókkal kapcsolatos elemzés, melyet az AQUAPLUS belga cég készített és a DEERNS holland cég opponált.

2001. januárjában megjelent 2017/2001. (I.26.) Korm. határozat az Európai Unió ISPA programja keretében 2000-ben támogatásra elfogadott projektek hazai társfinanszírozásának a biztosításáról

2001. februárjában megjelent a 2034/2001. (II.23.) Korm. határozat az Európai Unió által az ISPA program keretében elfogadott projektek 2001. - 2001. évekre vonatkozó finanszírozási szükségleteiről és azok forrásairól

2001. március 14-én Magyarország is aláírta a Pénzügyi Megállapodást

2001. április 23-án Győrbe látogattak az EU Budapesti Delegációjának képviselői és megtekintették a tisztítót

2001. április 25-én lezajlott a Monitoring Bizottság 1. ülése

2001. június 28-án Győrbe látogattak az EU Számvevőszék és az Állami Számvevőszék képviselői és megtekintették a tisztítót

2001. augusztus 1-én elkészült az "Iszapstratégiai terv", amely benyújtásra került a Környezetvédelmi Minisztérium részére

2001. október 8-án lezajlott a Monitoring Bizottság 2. ülése

2001. november 10-én meglátogatta a telepet Michel Barnier főbiztos úr és Jürgen Köppen nagykövet úr

2002. január 15-én az EU Budapesti Bizottsága elfogadta a PR tender-dokumentációt, de a meghirdetést a másik két tender elfogadásához kötötte

2002. január 24-én a Közgyûlés elfogadta a Környezetvédelmi Minisztérium és a város között kötendő "Támogatási szerződés" szövegét és a felajánlott biztosítékokat

2002. február 5-én aláírásra került a Környezetvédelmi Minisztérium és a város között a "Támogatási szerződés".

2002. április 12-én lezajlott a Monitoring Bizottság 3. ülése, amelyen az EU képviselői kijelentették, hogy a szabad technológia választás a követendő szempont a kivitelező kiválasztása tender-dokumentáció elkészítésében

2002. július 19-én megjelent a bonyolító tenderre vonatkozó beszerzési felhívás a hazai és nemzetközi médiákban

2002. július 24-én a győri önkormányzat kiküldte a nyilvánosság tender felhívását az EU által engedélyezett nyolc cégnek

2002. augusztus 15-én az EU Budapesti Delegációja elfogadta a kivitelezői tendert és engedélyezte annak megjelenését

2002. augusztus 21-i beadási határidőig tizenkettő jelentkezés érkezett a bonyolító tenderrel kapcsolatban

2002. augusztus 22-én lezajlott a nyilvánosság tender tisztázó megbeszélése

2002. augusztus 26-án megtörtént a bonyolítói tenderre érkezett jelentkezések bírálata

2002. augusztus 29-én megjelent a kivitelezői tenderre vonatkozó beszerzési felhívás a hazai és nemzetközi médiákban

2002. szeptember 6-i beadási határidőig három pályázat érkezett be a nyilvánosság tenderre

2002. szeptember 12-i EU döntés alapján a kiküldésre került a bonyolító kiválasztása tender dokumentáció az elfogadott öt cég részére

2002. szeptember 13-án megtörtént a nyilvánosság tenderre érkezett ajánlatok bírálata

2002. szeptember 25-én az EU Budapesti Delegációja elfogadta a nyilvánosság tender győztesét a MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt. személyében

2002. október 14-én lezajlott a bonyolító tender tisztázó megbeszélése

2002. október 16-án lezajlott a kivitelezői tender tisztázó megbeszélése

2002. november 15-én a bonyolítói tenderre beérkezett két ajánlat

2002. november 25-én megkezdődött a bonyolítói tender bírálata

2002. december 2-án a kivitelezői tenderre beérkezett hat ajánlat nyilvános bontása megtörtént, majd ezt követően megkezdődött a tenderek bírálata.

2002. december 2-án aláírásra került a PR tender szerződése

2003. január 14-én az EU Budapesti Delegációja elfogadta a bonyolító tender győztesét az EURPLANTER Consortium (magyar-finn) személyében

2003. február 4-én törlésre került a kivitelezői tender-kiírás

2003. február közepén megkezdődött az a közvélemény-kutatás, amely a beruházáshoz kapcsolódóan vizsgálja a lakosság környezetvédelmi ismeretanyagát, illetve feltárja a szennyvíztisztítóval kapcsolatos információs igényét.

2003. február 26-án a kivitelezői tenderrel kapcsolatban újabb bírálati fordulóra került sor, hogy az EU Budapesti Delegációja el tudja dönteni, hogy tárgyalásos eljárást engedélyez vagy új kivitelezői eljárást kíván megjelentetni

2003. május 8-án sajtótájékoztató keretében ismertették a Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítésével kapcsolatos lakossági véleményekről készített közvélemény-kutatást, melyet a győri MEDIUS Iroda készített.

2003. május 8-án jelent meg és jutott el a város minden lakójához a "Tiszta vizet a Dunába!" négy oldalas színes tájékoztató, amely a beruházás eddigi lépéseit, valamint szakmai alapjait ismerteti.

2003. május 8-án került megrendezésre a "Fókuszban a városfejlesztés" címû fórum, ahol Horváth István, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési Irodájának felelős munkatársa, bemutatta a közel 400 civilszervezetnek, hogy hol tart a városi szennyvíztisztító telep bővítése. A közönség pozitívan fogadta a beruházás szükségességét.

2003. június 23-án a Pénzügyminisztérium kifejezte szándékát, hogy a 2000. évi ISPA projektekhez a szükséges többletforrásokat biztosítja.

2003. július 8-án a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztálya javasolta az EU Budapesti Delegációjának, hogy a kivitelezői tender esetében tárgyalásos eljárás keretében folytassa a kivitelezői szerződés megkötésének folyamatát.

2003. július 17-i levelében az EU Budapesti Delegációja hozzájárult, hogy Győr város tárgyalásokat folytasson le a technikailag megfelelő és legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozóval.

2003. július 21-én lezajlott az egyeztető tárgyalás az ajánlattevővel

2003. augusztus 6-án az EU Budapesti Delegációja elfogadta a kivitelezői tárgyalás eredményét.

2003. augusztus 15-én ünnepélyes keretek között aláírásra került a bonyolítói (mérnöki) szerződés a Város és az EURPLANTER konzorcium között.

2003. szeptember 23-án ünnepélyes keretek között aláírásra került a kivitelezői szerződés Győr Megyei Jogú Város és a Délviép-Alterra konzorcium között.

2003. október 13-án a Városháza Barna Termében az engedélyező hatóságok képviselői számára a vezető tervező és a kivitelező bemutatta az új szennyvíztisztító-telep terveit. Az előadáson részt vett a Pannon-Víz Rt., az EURPLANTER bonyolító konzorcium, a kivitelező DÉLVIÉP-ALTERRA konzorcium, a Polgármesteri Hivatal, az OVIBER Kft., valamint a nyílvánosságért felelős MEDIUS Iroda képviselője is. 

2003. október 13-án a Kisbácsai Mûvelődési Házban a részönkormányzat tagjai számára a vezető tervező és a kivitelező bemutatta az új szennyvíztisztító telep terveit. Az előadáson részt vett a Pannon-Víz Rt., az EURPLANTER bonyolító konzorcium, a kivitelező DÉLVIÉP-ALTERRA konzorcium, a Polgármesteri Hivatal, az OVIBER Kft., valamint a nyílvánosságért felelős MEDIUS Iroda képviselője is.

2003. október 14-én a Likócsi Mûvelődési Házban a részönkormányzat tagjai számára a vezető tervező és a kivitelező bemutatta az új szennyvíztisztító telep terveit. Az előadáson részt vett a Pannon-Víz Rt., az EURPLANTER bonyolító konzorcium, a kivitelező DÉLVIÉP-ALTERRA konzorcium, a Polgármesteri Hivatal, az OVIBER Kft., valamint a nyílvánosságért felelős MEDIUS Iroda képviselője is. 

2003. októberében az engedélyező hatóságok, a kisbácsai részönkormányzat, illetve a likócsi részönkormányzat számára bemutatásra került információs anyag, melyet Dr. Czakó Lajos vezető tervező mutatott be. 

2003. október 20-án megtartásra került a városháza barna termében az a tájékoztató, melyet Dr. Czakó Lajos, az AQUINNO Kft. fő tervezője tartott a környezetvédő szervezeteknek. 

2003. október 27-én megtörtént a munkaterület átadása valamint késő este a Baross út és a Szent István út sarkán felállításra került az Ipont, információs cső, melynek ötletét a MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Iroda adta. 

2003. október 27-én megtörtént a munkaterület átadás-átvétele, mely időponttól a tervezési és engedélyeztetési feladatok végzése folyik.

2003. október 27-29-ig kialakításra került az Ipont, információs cső végleges arculata. 

2003. október 30-án volt az információs cső, Ipont átadása.

2003. november 6-án megrendezésre került az a tájékoztató, melyet a Zöld Erő Környezetvédő Szervezet tagjai számára tartott a kivitelező, a megrendelő, jelen esetben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a vezető tervező 

2004 márciusban az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség kiadta a szennyvíziszap kezelésre vonatkozó engedélyt, amely jogerőssé vált 2004. március 8-án.

2004 márciusban az Észak-dunántúli Vízügyi Felügyelet, mint az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság különös jogutódjaként Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére a győri szennyvíztisztító telep továbbépítésére kiadott vízjogi létesítési engedélyt módosítja. A módosítás 2004. március 8-án jogerőssé vált. 

2004 márciusban az Észak-dunántúli Vízügyi Felügyelet, mint az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság különös jogutódjaként Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére a győri szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházás keretében tervezett a dél-nádorvárosi szennyvízátemelőt követő Mosoni-Duna keresztezés "B" jelû aknáját a szennyvíztisztító teleppel összekötő DN 800-as nyomócső megvalósítására kiadott vízjogi létesítési engedélyt módosítja 

2004 március 18-án megtörtént a szennyvíztisztító ünnepélyes alapkőletétele

2004 április Az Észak-dunántúli Vízügyi Felügyelet, mint elsőfokú vízügyi hatóság Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére a győri szennyvíztisztító telep továbbépítésére kiadta a vízjogi létesítési engedélyt. Az engedély 2004. április 5-én jogerős. 

2004 május 13-án Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a DÉLVIÉP-ALTERRA Konzorcium, az EURPLANTER Konzorcium és a MEDIUS Iroda nyílt napot tartott. A telepen nagy számban megjelent érdeklődők Dr. Czakó Lajostól, az AQUINNO Kft. vezető tervezőjétől tudhatták meg a szennyvíztisztító beruházás jelenlegi állapotát.

2004 májusában a biológiai tisztító medencék és az utóülepítő medencék ágyazatának előkészítése és a medencék szerelőbetonjának szerelése folyik

2004 július 7-én az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség mint első fokú környezetvédelmi hatóság a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére környezetvédelmi engedélyt ad szennyvíziszap komposztáló telep létesítésére. 

2004 augusztus 24-én 3. alkalommal rendezték meg a Japán-Magyar környezetvédelmi workshopot, ahol előadás hangzott el "Az ISPA projekt keretében megvalósuló Győr Városi Szennyvíztisztító Telep terve" címmel. 

2004. október 19-én Mosonmagyaróvár Város Polgármesteri Hivatala, mint építési hatóság kiadta a Győr Városi Szennyvíztisztító Telep beruházás keretében megvalósuló komposztáló telepre az építési engedélyt.

2004 október 21-én A Beruházó, a Mérnök, a Kivitelező és a Kommunikációért felelős szervezet szervezésében megtartott nyílt nap sikeresen lezajlott. A helyszínen a nyílt napon nagy számban résztvevőket az AQUINNO Kft. vezető tervezője, Dr. Czakó Lajos tájékoztatta. 

2004 decemberében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának főosztályvezetője előadást tartott a Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházásáról.

2005. február 22-én az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 14/5744-8/2004. számú határozatában kiadta a Győr-Likócs szennyvíziszap-komposztáló telep környezetvédelmi engedélyét

2005. március 10-én a Kisbácsai Mûvelődési Házban a kivitelező, a tervező, a lebonyolító, a Pannon-Viz Rt. és a megrendelő képviselői Zöld Erő Környezetvédő Egyesület tagjaival közösen egyeztették a szennyvíztisztító telep építésének folyamatát. A találkozón részt vett a bácsai részönkormányzat vezetője is. 

2005. március 10-én a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a DÉLVIÉP-ALTERRA Konzorcium, az EURPLANTER Konzorcium, az OVIBER Kft., az AQUINNO Kft., a MEDIUS Iroda, a PANNON-VÍZ Rt., illetve a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. megtartotta a Győr-Bácsai szennyvíztisztító telep bokréta ünnepét. 

2005. április 5-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal helyben hagyta a Győr-Likócs szennyvíziszap-komposztáló telepre vonatkozó elsőfokú építési engedélyt.

2005. május 18-án Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ülést tartott a Győr Városi Szennyvíztisztító Telepen. Az ülés keretében megtekintették a beruházás jelenlegi állását.

2005. június 2-án a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a DÉLVIÉP-ALTERRA Konzorcium, az EURPLANTER Konzorcium, az OVIBER Kft., az AQUINNO Kft., a MEDIUS Iroda, a PANNON-VÍZ Rt., illetve a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. a Győr-Likócs szennyvíziszap-komposztáló telepen lakossági nyílt napot tartott.  

2005. július 5-én Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta komposzttelepre és a Ø 200 iszap- és csurgalékvíz vezeték nyomócsőpárjára vonatkozó vízjogi engedélyt.

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a Győr-Likócs szennyvíziszap-komposztáló telepre és a Ø 200 iszap- és csurgalékvíz vezeték nyomócsőpárjára vonatkozó vízjogi engedély jogerőre emelkedett.

2005. szeptember 13-án Győr-Kertvárosban 350 példányban terjesztésre került a Győr-Likócs szennyvíziszap-komposztáló telep építésével és mûködésével kapcsolatos információs kiadvány.

2005. október 20-án a Győr városi szennyvíztisztító telepen az Észt Környezetvédelmi Minisztérium szakemberei illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának projektmenedzserei tettek látogatást. 

2005. október 20-án a Győr városi szennyvíztisztító telepen, hatósági bejárással egybekötve megkezdődött a próbaüzem.

2005. november 9-én Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 15.00 órától a győri szennyvíztisztító építésének bácsai munkaterületén sajtótájékoztatót tartott.

2005. november 9-én Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 15.00 - 17.00 óráig a győri szennyvíztisztító építésének bácsai munkaterületén nyílt napot tartott. Az érdeklődőket a helyszínen - a létesítmény megtekintése közben - a megkezdődött próbaüzem tapasztalatairól, a kivitelezés minőségéről, a hátralévő munkák folyamatáról tájékoztatták a szakemberek. 

2006. február 21-én megkezdődött a komposzttelepen a próbaüzem

2006. április 20-án ismételten felállításra került a Belvárosban az „Információs-cső”, amelyen bemutatásra került az elkészült szennyvíztisztító- és komposzttelep

2006. május 24-én megalakult a Civil Monitoring Bizottság

2006. június 1-jén a likócsi komposzttelepen megtartásra került a 2. nyílt nap

2006. július 8-án a beruházás bemutatkozott a soproni VOLT-fesztiválon

2006. július 20-án megkezdődött a beruházás mûszaki átadás-átvételi eljárása

2006. augusztus 10-én ünnepélyes keretek között átadás-átvételre került a szennyvíztisztító-és komposzttelep

2006. szeptember 15-én megalakult a Civil Monitoring Bizottság

2006. október 16-án megtartotta első ülését a szennyvíztisztító telepen a Civil Monitoring Bizottság

2006. november 6-án megtartotta második ülését a komposzttelepen a Civil Monitoring Bizottság

2006. november 27-én felavatásra kerültek a szennyvíztisztító- és a komposzttelepen az emléktáblák

2007. március 26-án bemutatásra került a Civil Monitoring Bizottság harmadik ülésén a beruházás befejezésével kapcsolatos közvélemény kutatás