image
image
image
image
image
image
image
image

A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítására. A projekt átfogó célja a 21. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a Báthory úti Bölcsődében, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Célja továbbá a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatás, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

 

„A győri önkormányzat kiemelt figyelmet fordít óvodái, bölcsődéi felújítására, fejlesztésére, bővítésére. Ennek elsődleges célja, hogy gyermekeink számára komfortos, barátságos és egészséges nevelésüket elősegítő környezetet alakítsunk ki intézményeinkben.” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, aki elmondta, az önkormányzat saját forrásból minden évben százmilliós nagyságrendben fordít ezekre a feladatokra, de folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket is. A terület önkormányzati képviselőjeként hozzátette, ennek köszönhetően a Báthory utcai Bölcsőde is a 21. századi követelményeknek megfelelő átalakuláson mehet keresztül.

 

A projekt során a meglévő épület felújítása, bővítése, az udvar rendezése és a nevelő munkához szükséges eszközök beszerzése valósul meg. A felújítással érintett terület 545 négyzetméter, az átalakítással érintett pedig 298 négyzetméter.

 

A munkálatok során az épület homlokzata új hőszigetelést és vakolatrendszert kap. Megtörténik a nyílászárók cseréje, és a lapostető szigetelése is. A belső átalakítások az épület három csoport-egységének vizesblokkját érintik, amelynek során a meglévőhöz hasonló még egy, két-két gyerek wc-ből és gyerek mosdóból álló, paravánfallal leválasztott egység készül. A kialakuló középső részen lesz két új pelenkázó és a zuhanyzó, valamint a felnőtt mosdó. Az A és a D épület közötti épületrészen egy ablak kibontásával új, akadálymentes bejárat alakul ki. A D épületben megszűnik a raktár és a tejkonyha, kialakul az akadálymentes vizes blokk és egy szintén akadálymentes szülői tárgyaló. A tárgyaló és a nevelői szoba között egy új elhúzható harmonikafal készül. A dolgozói vizesblokk és öltöző is megváltozik, a volt férfiöltöző belső falainak elbontásával pedig két új raktárat alakítanak ki.

 

Kicserélik a belső nyílászárókat, a padlóburkolatokat, megújulnak a falfelületek, és új beépített szekrények készülnek. Az A és a D blokk között új bejárat létesül, melyhez egy akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpa vezet fel, és a D blokk hátsó bejáratánál meglévő térkő burkolatú rámpát is átalakítják. Az épület körül több helyen új, a már meglévőkkel azonos gyártmányú kiselemes beton térburkolat épül és új akadálymentes parkolót is kialakítanak, de akadálymentesítik a jelenlegi gazdasági gépkocsi behajtót is.

 

A projekt keretein belül eszközbeszerzésre is sor kerül, hiszen a bölcsődei nevelési programba foglalt célok teljesülése érdekében minden nevelési területre kiterjedően változatos játszóeszközök beszerzése elengedhetetlen, mint például:

-           Különféle játékformák (mozgásos játékok, gyakorló, szimbolikus, szerepjátékok, építő- konstruáló játékok, szabályjátékok, barkácsolás eszközei;

-          Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;

-          Értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök;

-          Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök;

-          A természeti-emberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök, anyagok.

 

A bölcsőde helyiségeinek berendezése hiányos, elhasználódott állapotú, az igénybevevők létszámához mérten kevés, ezért szükség van a fenti játszóeszközökön kívül bútorok, tárolók, függönyök, különböző informatikai eszközök, valamint az udvarba fedett kerékpártároló, párakapu beszerzésére és telepítésére. Az intézményben folyó nagy mennyiségű mosás indokolttá teszi a megfelelő teljesítményű ipari mosó és szárító gép alkalmazását, gőzölős vasaló, ipari szőnyegtisztító gép beszerzését. A személyzet részére, illetve szükség esetén a gyermekek ételének melegítéséhez, hűtéséhez szükségesek az energiatakarékos üzemeltetésű hűtőszekrények, fagyasztóládák, mikrohullámú sütő.

 

A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg. A Projekt összköltsége 239 122 921 forint, ebből elszámolható támogatási összeg: 238 562 142 forint. A projekt megvalósításának időtartama: 2016. 08. 01. – 2017. 01. 31.