image
image
image
image
image
image
image
image

Megújult a Szövetség utcai Bóbita Óvoda

Elkészült a Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése, amelynek megvalósítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban.

 

A projekt átfogó célja volt a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges óvodai környezet biztosítása a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. A beruházás – amellett, hogy javultak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei - segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. A fejlesztés alapvető eleme két új foglalkoztató és egy tornaszoba létesítése a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.

 

„A győri önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az óvodák folyamatos fejlesztését, a megfelelő nevelési környezet kialakítását, hiszen a mai óvodások jelentik a város jövőjét.” – nyilatkozta Borkai Zsolt polgármester. Kifejtette, „a gyermekek és a családok sorsa a Magyar Állam számára is kiemelt fontosságú, ezért számos eszközzel segíti őket, mint ahogy segíti a jövőbe tekintő győri fejlesztéseket is, amiért ezúton is köszönetet mondok.”

 

„ Az önkormányzat évek óta több százmillió forintot fordít a hozzá tartozó intézményhálózat korszerűsítésére, megújítására. Ehhez a folyamathoz folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, és sikeres pályázataink révén az idén is több épületet tudtunk teljes egészében megújítani, köztük a Szövetség utcai óvodát is. – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, az óvodák felújítása, akadálymentesítése, új eszközökkel való ellátása révén gyermekeink nevelése válik még magasabb színvonalúvá, biztosítva ezzel megfelelő fejlődésük jó feltételeit.

 

Simon Róbert Balázs a terület országgyűlési képviselője kiemelte, a dinamikusan fejlődő városrészben számos előremutató fejlesztés történt, s örömteli, hogy a győri önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a Szövetség úti óvoda korszerűsítését is megvalósította. Mint a megyei fejlesztések miniszteri biztosa hozzátette, Győr több mint húszmilliárd forintot használhat fel TOP-os keretből, amelynek során már a közeljövőben több fejlesztés is befejeződik, köztük egészségügyi és szociális, vagyis az egész győri közösség számára fontos beruházások.

 

A korábban is meglévő épület felújítása során a földszinten alakították ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik az akadálymentes WC. Az épület emeleti részén az óvónői szoba átalakítását követően jött létre egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő. A korábbi bejáratnál csatlakozik a régi épülethez az új, melyben az új aula kapott helyet. Az épület földszinti részén tornaszoba és szertár létesült, illetve a szülői fogadó - gazdasági iroda, vezetői iroda, egyéni fejlesztő szoba. A közel 85 m2-es tornaszoba egyben rendezvénytérként is segíti az óvoda működését.

 

Az új épület emeleti részén alakították ki a két új foglalkoztatót előtér-öltözővel, valamint a szükséges mosdóhelyiségekkel. A játszóudvart is újragondolták, korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokkal. A korábbi évek beavatkozásai során a homlokzatot részben szigetelték, most az eddig érintetlen fal szigetelése is megtörtént. Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerültek az intézménybe.

 

Létrejött négy új – köztük egy akadálymentes – parkolóhely, az új épület tetejére pedig egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is került. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz.

 

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. Az elnyert támogatás 340.011.193 forint.