image
image
image
image
image
image
image
image

Megújul a Kör téri rendelő

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

A PROJEKT CÍME: Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése

 

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 141 628 832 Ft

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%

 

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA: A győri önkormányzat évekkel ezelőtt indította rendelő-felújítási programját, amelyhez a saját források mellett a pályázati lehetőségeket is kihasználja. A Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése című projekt keretében az itt működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis, valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztését célozza több mint 400 négyzetméteres területen.

A Kör téri intézetben 2 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi praxis mellett 1 fogorvosi praxis és 3 területi védőnői szolgálat működik, 3102 fő egészségügyi alapellátását biztosítják, a védőnői szolgálat keretében a gondozott családok száma eléri a 200-at.

A beszerezni kívánt eszközök többségében a védőnői ellátáshoz kapcsolódnak, melynek eszközparkja elhasználódott, elavult nem a mai kornak megfelelő eszközöket tartalmaz. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a védőnői szolgálathoz kapcsolódóan indokolt. A projekt keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul. Az akadálymentes kialakítás során szükségessé vált az épület bővítése annak érdekében, hogy a közlekedés a rendelőkbe, illetve a rendelők között minél egyszerűbben megoldható legyen. A meglévő rendelő kialakítás nem változik, a vizesblokk – női, férfi, személyzeti és akadálymentes illemhelyek – kialakítása a rendelőkhöz kapcsoltan külön-külön megoldottá válik.

A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: a Győrben és a győri járásban élő várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén). A fejlesztés 2017-2018-ban valósul meg.

A Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése című projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósul meg.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. augusztus 15.

A projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002